Privatiseringarna kan bara i Stockholm beröra hundratals om inte tusentals läkare, enligt Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, som redan nu ser svårigheter för förtroendeanställda att verka hos privata arbetsgivare. Kollektivavtal, en förutsättning för att Förtroendemannalagen ska gälla, kan saknas helt. Och avtalen på den privata sidan reglerar inte hur flera arbetsplatsers förtroendetid kan läggas samman.
– Vi ser ett akut behov av att skapa regler som möjliggör fackligt arbete och service även i framtiden, säger Flodin.

Inom Vårdval Stockholm kan ett sätt vara att få landstinget att ställa krav på arbetsgivarna att teckna kollektivavtal.
– Vi måste hitta en form att organisera det fackliga arbetet så att det går att arbeta fackligt även om vi har en stor mängd av små arbetsgivare. Vi behöver ett system för att lägga samman den fackliga tiden.
På lite större arbetsplatser vill föreningen etablera klubbar.
– S:t Göran har en egen sektion, däremot är det svårare på Sabbatsbergs sjukhus. Vi vill organisera läkarklubbar bland annat på Ersta sjukhus och Sophiahemmet.
Föreningen vill att förbundet och berörda lokalföreningar kartlägger problemen och förhandlar med de privata arbetsgivarorganisationerna så att möjligheten till fackligt arbete kan säkerställas.
CS föreslår att motionen bifalls.

I en annan motion vill föreningen att förbundet på olika sätt informerar medlemmarna om allmänna anställningsvillkor för landstingsanställda och hur de villkoren kan förändras vid övergång till privat regi eller privat anställning. Det gäller till exempel semester, föräldraledighet, sjukersättning och pension.
CS föreslår bifall.
I den tredje motionen vill föreningen att förbundet anpassar sin struktur när allt fler övergår till att bli egna företagare inom olika vårdvalsmodeller. Förbundets möjlighet att ge råd och service måste öka om inte dessa medlemmar ska lämna förbundet, anser föreningen.
CS svarar att en grupp CS-ledamöter redan har fått i uppdrag att analysera servicebehovet och föreslå lämpliga åtgärder under hösten 2007.På S:t Görans sjukhus i Stockholm har man en egen sektion.