Malmö/Lund är den sista av de sex universitetsorterna som inför fast jobb för ST-läkare.
– Vi är jätteglada att vi äntligen är i hamn med avtalet. I och med det här finns det ju avtal på alla universitetsorter, säger Charlotta Sävblom, tidigare ordförande i Sverige yngre läkares förening, Sylf, och numera ledamot i Malmö läkareförening.
Karin Bengtsson, personaldirektör i Region Skåne, säger i ett pressmeddelande:
– Det är viktigt att våra medarbetare trivs och känner arbetsglädje. Vi är glada att nu kunna tillmötesgå ST-läkarnas önskan kring anställningsform.

Beslutet berör ST-läkare i alla verksamheter i Malmö/Lund, både de nuvarande och de som nyanställs. De nuvarande 369 ST-läkarnas visstidsanställningar kommer att omvandlas till tillsvidareanställningar från och med 1 januari 2008.
Charlotta Sävblom tycker det är bra att avtalet i Malmö/ Lund omfattar alla och inte undantar vissa grupper av ST-läkare, så som i Uppsala. Där omfattas endast ST-läkare som anställts från och med 1 juni i år och sådana inom vissa specialiteter, se LT nr 22/2007.
Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf, berättar att Sylf nu verkar för att riksdagen avskaffar förordningen som undantar ST-läkare från Lagen om anställningsskydd, eftersom förordningen i praktiken »överlevt sig själv«.
– Vi är naturligtvis jätteglada att det här slagit igenom i hela landet. Nu kvarstår endast ett fåtal kliniker i Uppsala. Vi fick igår (29 oktober, red anm) besked om att ytterligare ett par kliniker hade anslutit sig där, säger Heidi Stensmyren.


Charlotta SävblomHeidi Stensmyren