Peter Vasko, Svenska cardiologföreningen, representerade de 24 föreningarna i utskottsberedningen av motionen. Han räknade upp vad specialitetsföreningarna arbetar med, tex målbeskrivningar för ST och kvalitetsregister.
– På något sätt vill man att förbundet får del av allt detta engagemang. Men det är ljumt, eftersom specialitetsföreningarna inte känner sig riktigt representerade.

Ulla Feuk, Sjukhusläkarföreningen, hade en hel liten lista med invändningar, som hon kallade specialitetsföreningarnas skönhetsfläckar. Hon konstaterade dock att en av dem är borta nu: En del av specialitetsföreningarna accepterade inte underläkare.
Men övriga kvarstår. Medlemskap i förbundet är inte obligatoriskt för medlemmar i specialitetsföreningarna.
– Tar vi in dessa i fullmäktige får vi icke-medlemmar som får inflytande, påpekade Ulla Feuk.
En del specialitetsföreningar har dessutom medlemmar som inte är läkare.
– De skulle också få inflytande.
Slutligen konstaterade hon att specialitetsföreningarna i hög grad domineras av chefer.
– Det skulle bli stor dominans av chefer som får inflytande.