Mannen, som är i 30-årsåldern, dömdes enligt Dagens Nyheter för mord (hatbrott) och andra brott till elva års fängelse i början av 2000-talet och frigavs i våras. I höstas började han på läkarutbildningen. Hans bakgrund var inte känd för KI vid antagningen som även bestod av intervjuer och lämplighetsprövning. Förra veckan blev studentens bakgrund allmänt känd och en debatt startade. Bör en morddömd kunna komma in på läkarutbildningen, få anställning som läkare och läkarlegitimation?
I våras fick den statliga patientsäkerhetsutredningen i uppdrag att utreda om det ska bli obligatoriskt för läkare att visa utdrag ur brottsregistret när man söker jobb, något som Läkarförbundet skulle välkomna, se LT nr 3 och 17/2007.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm anser att förtroendet för sjukvården väger tyngre än den personliga integriteten i det fallet. Utredningen ska vara klar sista december 2008.


Kan Karolinska Universitetssjukhuset förhindra att en morddömd student gör sin kliniska praktik där?
Stefan Engqvist, en av sjukhusets chefläkare:
– Jag har varit lärare i tio år och frågan har aldrig dykt upp. Vi har inget regelverk för det här, som jag känner till. Men har man straffats för något så har man ju sonat sitt brott, så rättsläget är knepigt.
Agneta Jöhnk, sjukhusets HR-chef:
– Ingen aning. Jag har aldrig fått frågan. Vi har inte diskuterat det och vi har ingen policy för det. Det är KI som placerar studenterna, säger hon.
Däremot kan sjukhuset säga nej till att anställa en läkare med hänvisning till att personen är dömd för mord, menar Agneta Jöhnk. Om en uppgift om kriminalitet skulle komma fram vid rekrytering så kan det vägas in tillsammans med andra faktorer och referenser, menar hon. Idag finns inga rutiner för att kontrollera sådant. Däremot kontrollerar sjukhuset om läkaren har anmärkningar hos Socialstyrelsen, men då omfattas bara legitimerade läkare.

Johanna Pallin, ordförande i Medicine studerandes Förbund, berättar att den aktuelle studenten inte är medlem i MSF. Vid en eventuell ansökan skulle det bli en individuell prövning via Läkarförbundets etik- och ansvarsråd enligt Läkarförbundet stadgars regler för medlemskap och uteslutning. Frågan är om stadgarna över huvud taget ger svar på den aktuella problemställningen.
– Vi måste diskutera det eftersom vi aldrig har ställts inför frågan tidigare, säger förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm.


I förra veckans webbfråga på Lakartidningen.se kunde besökarna ge sin syn på om morddömda personer skulle tillåtas utbilda sig till läkare eller ej. Så här utföll svaren.