I verksamhetsplanen hade Centralstyrelsen, CS, deklarerat att man på några års sikt hade för avsikt att helt eller delvis avveckla denna del av förbundets fastigheter. Det handlar om fritidshus i Duved, Skanör, Sydfrankrike och Kanarieöarna.

Bakgrunden är att verksamheten går med förlust, beläggningsgraden är i genomsnitt endast 41 procent och beståndet så nedslitet att det skulle krävas stora investeringar för att rusta upp till dagens standard – miljonbelopp nämndes i sammanhanget.
Men att fritidshusen har sina varma anhängare och att denna medlemsförmån har ett symbolvärde framgick redan vid utskottsbehandlingen. Flera debattörer menade att man åtminstone borde utreda möjligheterna att behålla och rusta upp husen.
VD Catarina Andersson Forsman hade ett fylligt siffermaterial att visa upp, och ifrågasatte om det trots allt inte är bättre att satsa pengarna på förbundets kärnverksamhet. Hon fick stöd av »Sylfaren« Elin Ericsson:
– Jag ser hellre att vi verkar för att läkarna har sådana löner att vi har råd att hyra fritidshus var som helst.
En kompromiss i utskottet blev att föreslå en översyn där en eventuell avveckling kopplas till att skapa förmånligt semesterboende i andra aktörers regi.

Förnyad diskussion blev det när fullmäktige samlats till plenum, med Martin Öst, Sjukhusläkarföreningen, som kanske främste vapendragare för husbeståndet. Han liksom Inge Eriksson, Västmanlands läkarförening, lade fram alternativa yrkanden för att mjuka upp CS mer kategoriska skrivning om avveckling som ett mål.
Även Erik Hulegårdh, representant för valberedningen, stod upp för fritidshusen:
– Det enda som är gratis är osten i råttfällan, framhöll han och menade att förbundet nog skulle ha råd med några hundra tusen för att få husen i bättre skick.
Förespråkare för avveckling, bland andra VD, pekade på att det sannolikt fanns bättre husförvaltare än Läkarförbundet. Man borde också se på vilka alternativa »förmånspaket« som kan åstadkommas för att skapa medlemsnytta.
Lätt förvirring uppstod kring vilka yrkanden som skulle upp till votering, och situationen räddades av gonggongen – eftermiddagens kafferast. Som så ofta vid detta fullmäktigemöte slogs kloka huvuden samman under pausen för att vid återsamlingen presentera en skrivning som såväl huskramarna som CS kunde ställa sig bakom:
»CS avser att se över en eventuell förnyelse av förbundets innehav av fritidshus och medlemmars möjlighet till förmånligt semesterboende«. Så blev också fullmäktigemötets salomoniska beslut.


Utskottet föreslog en översyn av förbundets fritidshus.