När det gäller nya projektbidrag blev beviljandegraden 15 procent för såväl kvinnor som män vid årets fördelning.
Förra året beviljades 17,6 procent av männens ansökningar och 15,2 av kvinnornas, vad gällde nya projektansökningar (se LT nr 50-52/2006).
Vad gäller de så kallade omprövningsbidragen dominerar de manliga sökandena rejält. Dessutom är männens beviljandegrad högre, 82 procent, mot 79 procent för kvinnorna. Förra året var siffrorna 83,3 procent respektive 82 procent.
Men skillnaden totalt, för både nya projekt och omprövningsbidrag, har minskat sedan förra året. Då beviljades 27 procent av kvinnornas ansökningar och 38 procent av männens, en skillnad på 11 procentenheter, i stället för på 7 procentenheter som i år.

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin delar totalt ut drygt 800 miljoner för 2008.
– Det har aldrig tidigare varit så högt. Vi har dubblerat budgeten på några år, säger Håkan Billig, ämnesrådets huvudsekreterare.

Ämnesrådet för »medicin« kan bli »hälsa«

Vetenskapsrådet vill ha ett breddat uppdrag för ämnesrådet för medicin och i stället ha ett ämnesråd för hälsa.
Även till exempel IT-tekniker, samhällsvetare och psykologer skulle då kunna komma i fråga för anslag från ämnesrådet, även om kärnan skulle vara läkare, enligt Håkan Billig, ämnesrådets huvudsekreterare.
För ett ändrat uppdrag krävs beslut av regeringen. Frågan ingår i Olle Stendahls utredning om den kliniska forskningen, som ska vara klar i februari 2008.