– Jag slutar därför att jag har fått en ny utmaning. Det händer väldigt mycket inom svensk sjukvård just nu. Det blir spännande att tillsammans med den politiska ledningen påverka sjukvården mer direkt, säger hon.

Catarina Andersson Forsman är i grunden barnröntgenläkare och har haft en rad tunga positioner inom svensk sjukvård: chef för Socialstyrelsens tillsynsmyndighet, studierektor vid Karolinska institutet, verksamhetschef i Umeå och biträdande sjukhuschef i Uppsala.
Kan det bli ett problem för förbundet att Catarina Andersson Forsman går över till arbetsgivarsidan?
– Nej, jag ser inga uppenbara risker med det. Jag har stort förtroende för Catarina och för att hon kan skilja på sina roller. När det gäller Vårdval Stockholm så följer vi utvecklingen och tycker att den är bra. Det kan vara en fördel för oss att Catarina har förståelse för vårt perspektiv, kommenterar Eva Nilsson Bågenholm.
Nu tar vice VD Rolf Kristensson över. I december kommer Centralstyrelsen att diskutera hur rekryteringsfrågan ska lösas framöver. En fråga gäller om VD också måste vara läkare.


Läkarförbundets avgående VD, Catarina Andersson Forsman, på årets fullmäktigemöte.