Bakom motionen stod Distriktsläkarföreningen, som anser att utvecklingen tenderar gå mot allt dyrare specialläkemedel som riskerar att stjälpa hela budgeten för den enskilda mottagningen.

Även sjukhusekonomin är i riskzonen, ansåg Sven-Erik Bartfay, Göteborgs läkarförening, under utskottsdiskussionen.
– Frågan är inte bara viktig för öppenvården utan för hela sjukvården. Vi står i dag inför en situation när underskotten på sjukhusen beror på dyra läkemedel. Om vi ska ha dessa läkemedel måste de finansieras nationellt.

Däremot bifölls inte förslaget om en argumentsamling av typen »Frågor och svar«. CS ansåg att det finns andra modeller att använda sig av.