Ekonomin gick starkt framåt 2006 för Läkarförbundet, tack vare god avkastning på värdepapper, stark finansrörelse och ökade medlemsintäkter när Läkartidningen inkluderades i avgiften.

– Det är glädjande att redovisa resultatet för 2006, inledde VD Catarina Andersson Forsman.
Sedan 2002 kan förbundets ekonomi illustreras med en brant uppåtgående kurva, framför allt under det senaste året. 2005 års resultat förbättrades med 70 miljoner kronor till förra årets på 89,1 miljoner kronor.
Den avgående VDn och ekonomidirektören Johan Bohman kommer att kunna se tillbaka på ett rustat fackförbund, delvis tack vare av börsens frammarsch. Till exempel kommer 58 miljoner kronor av årets resultat från reavinst från försäljning av aktierelaterade instrument och en extra utdelning från Salus Ansvar.
– Finansrörelsen förbättrade sitt resultat från 72,9 miljoner till 89,6 miljoner kronor. Avkastningen på värdepappersportföljen blev också god, sa Andersson Forsman.
Andra orsaker till uppsvinget i ekonomin är lägre personalkostnader, avveckling av bidragen till lokalföreningar och ökade medlemsintäkter. En avgiftshöjning gjordes när Läkartidningen blev en medlemsförmån. Tidningens annonsintäkter ligger kvar på en fortsatt hög nivå, men resultatet sjönk något på grund av högre produktionskostnader.
– Finansieringsgraden är i dag 98 procent. Den har ökat rejält under året efter att vi har minskat beroendet av Läkartidningen, sa Catarina Andersson Forsman.