Det görs inte tillräckligt när kolleger visar brister i sin yrkesutövning, och det skapar frustration. Det kan handla om sviktande medicinsk kompetens, svårigheter att kommunicera, kulturella skillnader och samarbetsproblem; problem som kan skada patienterna och tilltron till kåren. Handledare har svårt att fatta obekväma beslut och underkänna placeringar till exempel vid provtjänstgöringar och de skulle behöva ett tydligt rapporteringssystem och stöd i sina beslut, menade motionärerna.
I förhandlingsutskottet på torsdagen fick motionärerna gehör för själva problembeskrivningen, men representanterna för Centralstyrelsen, CS, lyckades övertyga utskottsmajoriteten om att de medel som redan finns räcker.
– Vi förstår och håller med. Men Läkarförbundet kan inte ta på sig att ta fram ett kontrollprogram för sina medlemmar. Det måste vara arbetsgivarens och Socialstyrelsens sak, sa Marie Wedin, CS.
Och även fullmäktige gick på CS linje.