Fullmäktige beslutade följa CS förslag och ändra stadgarna så att pensionärsmedlemmar inte längre är skyldiga att tillhöra en yrkesförening och en lokalförening.
Bakgrunden är bland annat att det visat sig att pensionärer byter till de yrkesföreningar som har lägst pensionärsavgifter, vilket medför onödig administration och missvisande statistik.
Dessutom ändras stadgarna så att man för att få räknas som pensionärsmedlem, och därmed få lägre avgift, antingen ska ha fyllt 70 år eller ha fyllt 61 år och skriftligen anmält till förbundet att yrkesverksamheten upphört.