Medlemskap i lokalförening och yrkesförening är idag obligatoriskt för medlemmar i Läkarförbundet. I en motion yrkar Svenska Privatläkarföreningen, SPLF, att obligatoriet tas bort. Motionen bottnar i ett missnöje med lokalföreningarna.
– Generellt sett görs inte mycket privatläkararbete i lokalföreningarna. I väldigt många landsting har man inte tid, råd och lust, säger Gunnar Welander, ordförande i SPLF.
Undantaget är Stockholm, där 800 av SPLFs 2 000 medlemmar finns, påpekar han.
Förslaget, ursprungligen från Malmö, om att avskaffa obligatoriet utvidgades på Welanders initiativ till att omfatta även yrkesföreningar.
– Personligen tycker jag väldigt illa om obligatorier och tvångsanslutningar där medlemsinflytandet blir noll. Det är inte modernt.

Gunnar Welander vill hellre ha medlemskap i form av ett »kundvalssystem«. Den som är missnöjd med en delförening ska kunna lämna enbart föreningen och ändå förbli medlem i Läkarförbundet.
Den totala medlemsavgiften bör dock vara densamma för att inte stimulera medlemmar att lämna delföreningar av ekonomiska skäl. Medlemsavgiften ska sedan fördelas efter medlemmens val av föreningar.
CS föreslår att motionen avslås.
Delföreningsobligatoriet har debatterats vid ett flertal fullmäktige. Senast en sådan motion avslogs var 2004. För bifall av motionen krävs stadgeändring och två tredjedelars majoritet.


Gunnar Welander