– Vi vill bli fullvärdiga medlemmar. Vi gör ju ett väldigt viktigt arbete för läkarkåren, driver utbildningsfrågor, fortbildning och kursverksamhet och är remissinstanser. Det samarbete vi har med förbundet är bra, men vi har ju ingen möjlighet att påverka arbetet inom förbundet, säger Birgitta Segebladh i Svensk förening för obstetrik och gynekologi.
Idag har specialitetsföreningarna ingen rösträtt i fullmäktige och inget direkt inflytande på beslut i fullmäktige.
I en motion yrkar 24 specialitetsföreningar på att CS ska få i uppdrag att ta fram ett förslag till stadgeändringar för att ändra på detta.
CS föreslår att motionen avslås och hänvisar till att frågan tidigare har debatterats och avfärdats av fullmäktige.