Flera läkare har kommenterat LTs artikel i nr 46/2007 om Distriktsläkarföreningens, DLF, pensionsenkät som visar att många äldre läkare vill sluta före pensionen.
Torbjörn Vedberg, Edsbyns hälsocentral, skriver att det är svårt att hitta ST-tjänster för att landstinget inte tillsätter tillräckligt med platser.
Benny Ståhlberg, ordförande i DLF, är medveten om problemet att läkare som vill bli distriktsläkare inte får ST-tjänster, framför allt i storstadsområden.

En absurd situation, menar Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf, Sveriges yngre läkare:
– Primärvården är både underfinansierad och underdimensionerad. Det är svårt att finna handledare på vårdcentralerna eftersom man dragit ned på antal allmänläkare.
Samtidigt är bilden komplex. På vissa ställen i landet, sannolikt mest i glesbygd, är det knepigt att rekrytera ST-läkare i allmänmedicin, enligt Benny Ståhlberg.
Någon klar bild över exakt antal ST-tjänster finns inte. I det nationella planeringsstöd, NPS, som Socialstyrelsen tagit fram finns inte fullständig information om ST-sidan för att det är svårt att få uppgifter från landstingen, enligt Charlotta Hansell, projektledare för NPS. En enkät som myndigheten skickat till landstingen visar dock att de flesta har svårt att fylla sina ST-platser.
– I attraktiva områden i storstäder är det kö, men det går inte att tala om en generell brist, säger Hansell.

Ett annat problem bland unga specialister i allmänmedicin är att många vill arbeta deltid. »För att orka ett helt yrkesliv utan att brännas vid« och ha ett »rimligt familjeliv trots att man är husläkare«, skriver Fredrik Lejerstam, Heby vårdcentral, i en kommentar. Heidi Stensmyren ser en ny trend.
– Sjukvården är en tuff arbetsplats. Många unga vill ha mindre jour, jobba mindre och värna om ledig tid med familjen.


En absurd situation, menar Heidi Stensmyren.