Fredrik Åberg är en av de tre nyvalda, ett fyllnadsval efter Charlotta Sävblom. Sedan 2007 är han vice ordförande i Sylf. I botten är han ST-läkare i psykiatri och arbetar vid psykiatriska kliniken, Varbergs sjukhus. Hans andra uppdrag är ledamot av IPULS pedagogiska och vetenskapliga råd, styrelsesuppleant i IPULS, ledamot i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation samt fullmäktigeledamot i Läkarförbundet från 2005.Karl Obrant är också ett nytt ansikte i CS. Han är specialist i ortopedi sedan 1980 och är professor och forskningschef vid Universitetssjukhuset i Lund. Sedan 2002 har han varit styrelseledamot i Läkarförbundets chefsförening, suttit med i utbildnings- och forskningsdelegationen sedan 2006 samt är fullmäktigeledamot från 2006. Karl Obrant är även styrelseordförande för Medicinska forskningsrådets planeringsgrupp för skelettsjukdomar.?Mikael Rolfs valdes också in i CS. Hans bakgrund är specialistläkare i anestesi/intensivvård, och han arbetar i dag vid Karolinska Universitetssjukhuset där han också är ordförande för Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening. Därtill 1:e vice ordförande i Stockholms läkarförening sedan 2006 och ledamot i Stockholms Sjukhusläkarförenings styrelse sedan 2004. Han sitter även med som ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik sedan 2007 och är fullmäktigeledamot från 2004.


Fredrik ÅbergKarl ObrantMikael Rolfs