Två regionala avstegsavtal har tecknats, ett i Örebro läns landsting och ett i Västra Götalandsregionen. För att bli giltiga måste de godkännas av Läkarförbundets förhandlingsdelegation som tar ställning den 14 november.
Avstegsavtalet i VG-regionen måste, för att gälla lokalt, kompletteras med ett lokalt avtal för varje verksamhet. Det lokala avtalet kan i sin tur innehålla lokala anpassningar och avvikelser från regionavtalet.
– Det bästa är att det innebär att arbetsgivaren inte kan reglera frågan själv, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Ett avstegsavtal i Västra Götaland betyder »jättemycket« för arbetstidsfrågan och för avtalsrörelsen, enligt Eva Nilsson Bågenholm, som hoppas att andra landsting ska följa efter och att knutar i avtalsrörelsen kan lösas upp.