Forskare vid fd Arbetslivsinstitutet har genomfört en studie vid 38 olika gymnasieskolor och sammanlagt nästan 3000 elever.
Resultatet visar att mer än var tredje flicka och var femte pojke har haft ont i nacke och skuldror i minst tre dagar den senaste månaden. Var femte flicka och var åttonde pojke har haft ögonbesvär. Varannan flicka och var fjärde pojke har haft ont i huvudet. Vid inspektioner av datorarbetsplatserna i skolorna upptäckte forskarna att kvaliteten varierade.
– Det var bara en mindre del av arbetsplatserna som motsvarade de krav man kan ställa på en god arbetsplats i skolan. Det var t ex dåligt med utrymme för armarna vid tangentbordet på grund av stora skärmar, fel höjd och enkla stolar, sa Peter Palm, forskare vid Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset.
Svaren från eleverna visade också att bara 20 procent fått tillräcklig information om bra ergonomi vid datoranvändning från skolan. Hälften uppgav att de inte fått någon information alls.
– Datorer är en icke-fråga i skolan. Skolan ska förbereda elever inför arbetslivet – och datoranvändning ingår i detta, sa Peter Palm.