Förslaget är efterlängtat av ILIS, Internationella läkare i Sverige. »Väldigt positivt« och »ett fantastiskt utredningsarbete« är ordförande Heba Shemais´ spontana kommentar.
– De har tagit stor hänsyn till ILIS åsikter i frågan. Läkarna får en ny utbildning som snabbare ger legitimation och systemet blir inte lika krångligt. I utredningen diskuteras vikten av att i kompletteringsutbildningen få en bra introduktion i svensk hälso- och sjukvård, svenska språket och utbildning i svenska författningar, säger Shemais.

Hittills har enda möjligheten för läkare med utländsk examen från tredje land varit Socialstyrelsens kompletteringsprogram. En omständlig väg med inga förberedande möjligheter och få förutsättningar att klara provtjänstgöringen, anser Shemais.
Från 2009, då reformen ska genomföras, blir det de fyra lärosätena Karolinska institutet, Göteborgs, Lunds och Umeå universitet som ska utbilda läkarna. Det slutgiltiga innehållet i utbildningen blir upp till lärosätena att utforma.
I fortsättningen kommer Socialstyrelsen att göra en första bedömning av den enskilde läkarens ansökan och vilka kompletteringsbehov som finns, därefter får Högskoleverket rätt att yttra sig om den sökandes utbildning. De olika lärosätena har sedan uppdraget att utbilda läkarna. För varje läkare görs en individuell bedömning av ytterligare utbildning och praktiktjänstgöring.

Heba Shemais ser att rollfördelningen blir tydligare mellan Socialstyrelsen och Högskoleverket/lärosätena jämfört med tidigare då både utbildning och tillsyn var Socialstyrelsens ansvar.
Det nya utbildningssystemet kommer att snabba på processen till i genomsnitt ett år för att få legitimation, och maximalt två år, enligt utredare Therese Larsson, justitiedepartementet. Takten på »nyutbildning« av läkare kommer att öka:
– Under det första året, 2009, beräknar vi klara cirka 300 nya legitimerade läkare. Under 2010 blir det 200 till, säger Larsson.