Stockholmslandstingets beslut att bygga nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna bör skjutas upp, kräver fackförbunden Kommunal, Saco, SKTF och Vårdförbundet i ett brev till landstingsledningen i december. De känner stor oro inför de planerade besluten (landstingsstyrelsen den 22 januari, fullmäktige den 12 februari) om att bygga det nya universitetssjukhuset.
En rad andra beslut kommer att förändra vårdstrukturen i landstinget »på ett genomgripande sätt«, bland annat Vårdval Stockholm. Att bygga det nya sjukhuset utan att beskriva dess roll är »förhastat och oansvarigt«, menar de.
– Man bör göra en ny bedömning av om huset passar den nya vårdverkligheten, säger Saco-företrädaren Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.
Det nuvarande sjukhuset i Solna har drygt 900 vårdplatser. Det nya ska enligt planerna byggas för endast 600 platser. Närmare en fjärdedel av dem, en ovanligt stor andel, ska vara intensivvårdsplatser. De fyra facken ifrågasätter om detta motsvarar framtidens behov.
Också landstingsrevisorerna påpekar att förhållanden ändrats. Analyser utifrån befolkningsperspektiv och medicinsk utveckling saknades till stor del redan i 3S-utredningen, enligt en revisionsrapport. Landstingets egen vårdplatsutredning har visat att vårdplatserna redan i dag är för få.
De fyra facken vill ha inflytande i den nämnd som ska styra byggarbetet, de efterlyser en konsekvensbeskrivning för patienter och personal under själva byggtiden och de ifrågasätter det planerade sättet att beställa byggnationen, funktionsupphandling.
Stig Nyman (kd), ordförande i landstingets FoUU-utskott, bedömer inte att de fackliga kraven är skäl för att skjuta upp beslutet.
– Alla frågor finns redan med.
Exakt dimensionering och fördelning mellan kliniker ska inte läggas fast förrän 2010, säger han. Sjukhuset ska vara flexibelt.
– Vi inriktar oss på enpatientsrum. I händelse av en stor katastrof kan man utan större besvär lägga två patienter i samma rum. I dag vet vi inte vad som krävs. Vi kommer sannolikt inte ha några klinikgränser, säger Stig Nyman.