Claude Wetzel är narkosläkare i Strasbourg och ordförande för läkarorganisationen FEMS, en organisation för anställda sjukhusläkare i tolv europeiska länder, däribland flera av EUs nya medlemsländer. Han varnar för att det om tio år kan uppstå »sjukvårdsöknar« i östra Europa om utvecklingen fortsätter. Om människor inte har tillgång till sjukvård kan det på sikt leda till inbördeskrig.
Nya medlemsländer som Slovenien och Bulgarien har bett att få vänta upp till fem år med att införa direktivet. Det betyder att om fem år kommer en mycket svår situation att uppstå, menar han.
– Det är en omöjlig situation. De måste följa EUs arbetstidsdirektiv och de kan inte driva sina sjukhus om läkarna åker utomlands. Det är ett politiskt problem.

Trots att Frankrike har dubblerat sina utbildningsplatser de senaste fem åren fortsätter landet, precis som Sverige, att importera läkare. På hans eget sjukhus i Strasbourg möter han läkare från dessa länder. Han kan inte klandra dem. De får mycket bättre betalt än i sina hemländer och avsevärt bättre arbetsvillkor. I Polen till exempel tjänar en läkare 5000 euro om året.
– På tre veckor tjänar jag vad en polsk läkare tjänar på ett år. Vi kan inte ha det så, bara två timmars flygresa hemifrån.
Vad kan man då göra?
– På europeisk nivå måste vi arbeta för att balansera, för att förbättra sjukvårdssystemet i östra Europa. Det tar säkert tjugo år. Det handlar också om att sänka levnadsstandarden i våra länder.
I hela Europa måste man producera tillräckligt med läkare och samtidigt se till att unga läkare inte överger den offentliga sjukvården, menar Wetzel. Det behövs fler läkartjänster och bättre karriärmöjligheter inom den offentliga sjukvården, bland annat. EU-bidrag måste gå till de nya medlemsländernas sjukvård och korruptionen där måste bekämpas. Att miljarder försvinner i korruption är en förklaring till de låga lönerna, enligt Wetzel, som i februari var med om att organisera en stor demonstration i Bulgarien som ledde till att ansvarig minister avgick.

Svenska läkarförbundet har länge bromsat utökningen av antalet utbildningsplatser på läkarutbildningen med hänvisning till utbildningskvaliteten.
– På nationell nivå måste man naturligtvis se till utbildningskvaliteten. Man får gå stegvis, kommenterar Wetzel.
Marie Wedin, ordförande i Sjukhusläkarföreningen, anser att Sverige borde utbilda fler specialister, inte för att exportera men för att täcka eget behov.
– Ja, tillräckligt många för vårt eget land så att inte våra politiker värvar i Polen och Litauen. Det gör de ju nu och det kan man tycka är oetiskt.
Att hålla fast vid kollektivavtal och arbetstidsdirektivet i hela Europa är också ett sätt att motverka social dumpning, tror hon. Genom bättre arbetsvillkor i alla länder minskar viljan att lämna sitt hemland.


Claude Wetzel varnar för att »sjukvårdsöknar« uppstår i östra Europa. Foto: Elisabet Ohlin