Att lätt till måttlig alkoholkonsumtion har en skyddande effekt vid hjärt–kärlsjukdom finns det en rad vetenskapliga belägg för. Vid symposiet redogjorde Bengt Fagrell, professor emeritus i internmedicin, för dem.
– Till utvalda patienter med hjärt–kärlsjukdom finns det ibland anledning att påpeka att studierna finns, sa han.
Epidemiologen Sofia Carlsson redogjorde för forskning som tyder på att måttligt alkoholintag också minskar risken för typ 2-diabetes.
För ett annat perspektiv stod Peter Allebäck, professor i socialmedicin. Han talade om den samlade effekten av alkohol.
– För män har alkohol övervägande skadlig effekt ända fram till 70-årsåldern. För kvinnorna är skadeeffekterna helt dominerande fram till 60-årsåldern.
Och Fredrik Spak, docent i socialmedicin, påpekade att man därtill får lägga de sociala problem som följer med alkoholen.
Om personal ställer frågor om alkohol till storkonsumenter och ger råd, ägnar fem–tio minuter, leder det till en minskad konsumtion, enligt Fredrik Spak.
– Men läkare är tveksamma eller genomför sällan interventioner när det gäller alkohol. Det är det område där det går trögast.
Det är visserligen också svårt att fånga upp storkonsumenter, men det förklarar inte den stora skillnaden mellan könen. Kvinnliga storkonsumenter fångas upp av läkare i långt större utsträckning än manliga. Att dricka anses ligga i mansrollen och blir därför svårare att ifrågasätta, antydde Spak.
– Det verkar också som om vår egen konsumtion gör att vi accepterar en högre konsumtion innan vi intervenerar.

Publiken tillfrågades om de frågar sina patienter om alkoholintaget. Endast 2 procent svarade nej.
– Det är bättre än snittet, sa Fredrik Spak, men tillade att den samlade publiken kanske var ett urval särskilt intresserade.
Eftersom det vetenskapliga beviset för att det är »vettigt« att dricka alkohol saknas i dag är det bra om läkare får folk att dricka mindre, tyckte Spak.
Men närmare halva publiken kunde tänka sig att rekommendera alkohol som förebyggande åtgärd till åtminstone vissa patienter. En fjärdedel ansåg också alkoholen ha övervägande positiva hälsoeffekter.

Så svarade publiken:

Rekommenderar du alkohol som förebyggande åtgärd? • Ja: 4 procent • Ja vid hjärt–kärlsjukdom: 11 procent • Endast till utvalda patienter: 31 procent • Nej: 54 procent Har alkohol övervägande positiva eller negativa effekter på hälsan? • Positiva: 26 procent • Negativa: 49 procent • Osäker: 25 procent%