Knappt 20 personer, varav två män från fackligt håll, hade samlats i salen för att lyssna till symposiet om löneskillnader. Faktum efter faktum lades fram från podiet. Oavsett utbildningslängd, legitimationsår, yrke och akademiska meriter finns skillnader som ofta förklaras bort, menade bland andra Anna Thoursie, nationalekonom vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon pekade på rådande osanningar, till exempel att kvinnor skulle ha sämre humankapital än män och att kvinnor anhopas till vissa yrken, vilket skulle ge lägre lön.

Lena Emanuelsson, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, hade granskat den senaste statistiken från november 2006 som visar att en viss utveckling av antalet kvinnliga chefer på klinik- och överläkarnivå har skett. På chefsnivå börjar också löneskillnaderna att jämnas ut. Bland specialister finns dock löneklyftor kvar, kvinnor har lägre lön än män i alla specialiteter. På nationell nivå finns naturliga förklaringar, ansåg Emanuelsson:
– Kvinnorna är något yngre än män. När det gäller år med specialistbevis finns det också skillnader, inom till exempel thoraxkirurgin har män tolv år i snitt och kvinnor åtta år.
Totalt sett förefaller löneskillnader ändå verkliga, betonade hon, eftersom kvinnor har lägre lön än män i de flesta andra jämförelser.

Ur publiken kom råd inför löneförhandlingar. Lars Nevander, Mellersta Skånes läkareförening, har i Lund inte kunnat hitta några osakliga löneskillnader på överläkarnivå. Däremot på specialistnivå.
– Där har vi i facket gått in och korrigerat. I en traditionell förhandlingsmodell finns det mycket större möjligheter att göra det än i individuella förhandlingar.Vad har sjukvårdspolitiker för ansvar? Det undrar Sjukhusläkarföreningen, vars styrelse illustrerade med ett rollspel på Stora scenen på torsdagsförmiddagen. Här Karin Båtelson som höftpatient som bollas mellan ansvariga och Lars Nevander som politiker. Svårigheten att rekrytera läkare till verksamhetschefspositioner diskuterades. Det medicinska ledningsansvaret måste kopplas till rätt befogenheter kompetens och resurser, var ett av budskapen.