Datortomografi, som har särskilt hög stråldos, används i alltför stor utsträckning, visar en kartläggning av remisser som gjorts av en grupp läkare på Strålskyddsinstitutets uppdrag. Var femte undersökning kunde ifrågasättas. Det berättade Bengt Isberg, en av radiologerna som deltagit i granskningen. Rapporten publiceras av SSI nästa år.
Bo Lindberg, radiolog, Huddinge, redogjorde för hur man tar reda på aktuell evidens på nätet vad gällde metodval, ett val som helst bör göras av en radiolog, ansåg han.

Peter Aspelin, professor i diagnostisk radiologi, höll med och föreslog:
– Vi vill ha anamnes, frågeställning och remiss och sedan väljer radiologen metod magnetröntgen, ultraljud eller datortomografi osv.
Detta blir dessutom praktiskt nödvändigt när kunskapsexplosionen inom röntgen gör att avbildning, imaging, kommer att användas för såväl diagnos, som behandling som uppföljning av behandling, menade han. Man kommer till exempel kunna se om man valt rätt cytostatika. Imaging måste därför i framtiden samarbeta med klinikerna och organindelningen kommer att styra radiologin. Det blir en uppdelning av radiologin i organ, klinik och så metod, menade han.
– Den gamla patologkonferensen kommer att ersättas av en radiologkonferens, självklart med patologer med, spådde han.
Och det är redan i dag svårt för remittenten att veta vilken metod som är rätt.
– Även som radiologiprofessor vet inte jag bästa metod för alla individer. Vi måste i alla fall alltid ha rätten att ändra felaktiga metodval, sa Aspelin.

Bengt Isberg höll inte med.
– Jag tycker inte det här är ett så stort problem. Det är bra om det finns ett delat ansvar. Annars skulle inte remittenten känna ansvar, sa han.
– Delat ansvar är lysande, men om metoden är fel måste radiologen ha frihet att välja. Remissen är inte en faktura. Ingen kan säga »du ska«, om någon trodde det. Vi är en specialitet som andra, sa Aspelin.
Anders Sjöholm, endokrinolog i publiken, ansåg att radiologerna borde vara mindre blyga.
– I andra specialiteter brukar vi kalla samman till möte och tala om hur vi vill ha det, sa Sjöholm.
– Röntgenronder ska fylla den funktionen på sjukhusen men svårigheten är att nå öppenvården. Allmänläkarna har inte tid att komma, sa Aspelin.»Vi är ingen servicedisciplin«, sa Peter Aspelin, professor i radiologi.
Anders Sjöholm, endokrinolog, tyckte att radiologerna borde sprida sina intressanta data och vara tydligare med hur de vill ha det. Foto: Urban Orzolek