Detta samt att frågan om gravidas jourbefrielse inte kom med i avtalet är »en stor besvikels« för Sveriges yngre läkares förening, enligt ordförande Heidi Stensmyren.
Hon ser ändå avtalet som en »framgång« eftersom det erbjuder en lösning med lokala avtal för beredskap samtidigt som Arbetstidslagens regler om dygnsvila och veckovila fortsatt gäller för primärjourerna, vilket är viktigt ur en skyddsaspekt, enligt Heidi Stensmyren.
Särskilt nöjd är Sylf med de två partsgemensamma arbetsgrupperna som ska övervaka AT- och ST-läkarnas lönefrågor.