Brittiska Alliance Boots har tidigare deklarerat att de kan tänka sig öppna 200 apotek i Sverige. Om de beslutar sig för en satsning är det för att få en »ansenlig marknadsandel«, säger en av ledarna inom företaget som vill vara anonym.
– Vi måste få klarhet i vad regeringens verkliga avsikter är för apoteksmarknaden och vad man ska göra med Apoteket, säger denne.
Signalerna från tyska Celesio är ungefär desamma. Företaget kommer att vänta ut regeringens beslut om villkor för det statliga apoteksbolaget som är »helt avgörande« inför en satsning, berättar Stefan Meister, vice VD.