– Vi är den största kliniken på hela Karolinska och har fått tuffa sparuppdrag. Det finns heller ingen förebild för hur man ska organisera sig. Om jag ska vara en synlig chef för 850 medarbetare räcker inte veckans dagar till. Tanken är mer att jag ska fungera som en personalens utrikesminister gentemot sjukhus och beställare. Men vi måste titta på det här seriöst och lyssna på personalen, säger verksamhetschef Lennart Nordström.

Till bilden hör också Kvinnoklinikens popularitet. Enligt Lennart Nordström ska kliniken ha 5100–5200 förlossningar om året, men är kraftigt översökt.
– Ett problem är att vi i Solna har 900 kvinnor till som vill föda hos oss när de får värkar.
Läs de andra artiklarna om arbetsmiljörankningen i detta nummer

Karolinska har sämst arbetsmiljö – och Norrtälje sjukhus bäst


Karolinskas kvinnoklinik ger ledningen bottenbetyg


Anne Engqvist: »Norrtälje – litet och sammansvetsat«


Agneta Jöhnk, personaldirektör, KUS: »Vi behöver ta tag i de här frågorna«