Anne Engqvist, ordförande i Tiohundra läkarförening, tror att Norrtäljes höga siffror kan förklaras med att det är ett litet sjukhus, med korta avstånd mellan kolleger, även till chefer. Sjukhuset var för några år sedan nedläggningshotat och det var sammansvetsande att lyckas stävja det. På läkarinitiativ styrs numera all sjukvård och omsorg av landstinget och kommunen via en gemensam nämnd, Tiohundranämnden.
Sjukhuset är dock klart mansdominerat på överläkar- och chefsnivåerna. Problem som har med den obalansen att göra kan därför inte få genomslag i resultatet, menar Anne Engqvist. Det gäller till exempel osakliga löneskillnader mellan könen. Och det är låg omsättning på läkarna, men de som har slutat har varit kvinnor.
Läs de andra artiklarna om arbetsmiljörankningen i detta nummer

Karolinska har sämst arbetsmiljö – och Norrtälje sjukhus bäst


Karolinskas kvinnoklinik ger ledningen bottenbetyg


Lennart Nordström: »Jag ska fungera som personalens utrikesminister«


Agneta Jöhnk, personaldirektör, KUS: »Vi behöver ta tag i de här frågorna«