Beijing Haidian Hospital var det första sjukhuset i världen att behandla cancerpatienter med genterapi. Det har man nu gjort sedan 2004. Hittills har närmare 400 patienter från 40 länder behandlats och allt fler söker sig till det nyrenoverade sjukhuset som ligger i norra Beijing. Nästan hälften av patienterna kommer från världen utanför Kina.
För en behandlingsperiod på åtta veckor får patienterna betala 30000–35000 dollar.

Att de åker till just Kina beror på att världens enda godkända genterapeutiska läkemedel finns i landet. I oktober 2003 godkände det kinesiska läkemedelsverket, State Food and Drug Administration, läkemedlet Gendicine för behandling av cancer i huvud och hals (till exempel cancer i mun, näsa, bihålor och strupe).
Gendicine är framtaget av det kinesiska företaget Shenzhen SiBiono Gene-Tech Co. Kliniska försök som företaget refererar till visade att behandling med Gendicine och strålning var betydligt effektivare än behandling enbart med strålning hos patienter i sent stadium av huvud- och halscancer. Hos 64 procent av patienterna uppgavs tumören ha försvunnit med Gendicinebehandlingen, jämfört med hos 19 procent av patienterna där behandlingen enbart bestod av strålning. Vid en uppföljning 2005, 4–6 år efter behandlingen, var 11 av de 12 patienterna som deltog i försöken fortfarande vid liv.
Företaget uppger att forskning och arbete med att ta fram Gendicine tog dem 14 år.

I dag används Gendicine på Haidian Hospital i behandling av ett stort antal cancersjukdomar med patientens godkännande, bland annat levercancer, lungcancer, cancer i bukspottkörteln, äggstockscancer, esofaguscancer och bröstcancer.
Gendicine består av ett virus som är bärare av p53-genen och som injiceras direkt i tumören. Proteinet p53 finns normalt i låga halter i cellen. Men vid skador i DNA uppgraderas uttrycket av p53-genen, vilket i sin tur leder till att celldelningen stoppas och/eller till att cellen dör (apoptos). Vid cancer är det dock vanligt att p53-genen muterats eller deleterats. När genen då förs in i tumören, med Gendicine, är tanken att cancercellernas självmordsmaskineri ska börja fungera.

Nyhetsmedier från hela världen besöker nu Beijing Haidian Hospital, och på Internet är diskussionen omfattande. Patienter och anhöriga med cancersjukdomar chattar med varandra för att få råd och stöd inför ett eventuellt besök på sjukhuset. En del har positiva erfarenheter, andra är negativa och till och med mycket kritiska. Genomgående talas om avsaknaden av vetenskapliga studier, och den ständiga frågan som dryftas är: Kan någon berätta något om behandlingarnas resultat för än den ena, än den andra cancerformen?
En mycket positiv artikel i den välansedda amerikanska tidskriften BusinessWeek i mars 2006 gav god reklam för sjukhuset och har säkert lockat en hel del patienter. Även Financial Times har uttryckt sig uppskattande.
Om affärstidningarna är positiva så är de vetenskapliga tidskrifterna mer avvaktande. Tidskriften Science skriver kritiska artiklar, och ifrågasätter fortfarande resultaten. I en artikel, 24 november 2006, tar man också upp en av läkemedelsföretaget SiBionos »viktigaste« patienter, den danska kirurgen Maria Corina Roman som behandlades framgångsrikt för bröstcancer med Gendicine 2004. 2006 hade hon dock fått tillbaka sin cancer.
Behandling med Gendicine ges nu, enligt företaget SiBiono, på mer än 130 sjukhus i Kina. Ett sjukhus på Bahamas gör nu också reklam för behandling med Gendicine, och det talas på Internet till och med om att det går att köpa läkemedlet direkt från tillverkaren om man har ett godkännande från sin läkare.

Chefläkare professor Dinggang Li tar emot på sitt tjänsterum vid Gene Therapy & Surgical Oncology Center på Beijing Haidian Hospital. Han är onkolog och berättar att han bland annat har en bakgrund som forskare (post-doctoral fellow) i fem år på The Johns Hopkins University School of Medicine i USA.
– Gendicine är det enda genterapeutiska läkemedlet i världen, säger Dinggang Li. Resultaten av våra behandlingar är goda. Det är en ofarlig och effektiv terapi som vi nu behandlar olika cancersjukdomar med. Men vi kombinerar alltid Gendicine med andra läkemedel och behandlingar för att skräddarsy en lämplig terapi till varje patient.
Omkring hälften av de utländska patienterna som kommit till sjukhuset har förbättrats avsevärt efter behandlingen, förklarar Dinggang Li. Resultaten är dock bättre för kineser eftersom de kommer till sjukhuset tidigare.
– Framför allt har vi kunnat ge våra patienter ett längre liv och bättre livskvalitet, och det är något som de inte kunnat få i sina hemländer, fortsätter Dinggang Li. Flera patienter har också blivit fria från sin cancer. De västerländska patienterna kommer i regel mycket, mycket sent. Om de kom tidigare – då finns naturligtvis en bättre chans att vi inte bara kan förlänga deras liv, utan också bota dem.
Några mer omfattande utvärderingar och studier av behandlingsresultaten är ännu inte gjorda på sjukhuset, och det beror på att sjukhuset bara behandlat med genterapi i tre år, förklarar Dinggang Li.
– Vi måste vänta åtminstone fem år, och då kommer vi naturligtvis att utvärdera ordentligt och publicera våra resultat.

I väntan på de utvärderingarna redovisar Dinggang Li en rad patientfall som behandlats på sjukhuset. Han visar bilder från PET-DT positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi, före och efter behandling. Huvudtumören och metastaser har minskat avsevärt och till och med försvunnit i bilderna han visar. Här finns bland andra mrs Li från Beijing med lungcancer, mr Richard från USA med tungcancer, mrs Larrian från Australien med cancer i bukspottkörteln och Deborah från Kanada med hudcancer.

– Resultaten är tydliga, säger doktor Li och fortsätter att visa bilder från PET-CT samt en del tacksamma patienters mejl.
Han vill inte kalla Gendicine en mirakelmedicin. Han betonar också att det är en kombination av flera läkemedel och behandlingar – en skräddarsydd cocktail, som gör behandlingen på sjukhuset så effektiv.
– Jag tror inte på att en metod kan bota tusen patienter, säger doktor Dinggang Li. Bland läkare är det dock vanligt att man lyfter fram en behandling, eller ett läkemedel. Men den tiden är förbi – det är en förlegad tanke. Det visar till exempel bromsmedicinerna för aids-patienterna. Det är en skräddarsydd cocktail som gör behandlingen effektiv, och likadant är det med cancerbehandlingen.
– Som en general i en armé måste jag veta vilka resurser och möjligheter som finns, och sedan kombinera dem på bästa sätt för att kunna vinna över fienden. Det är mycket viktigt.
De terapier som Gendicine kombineras med i behandlingen på sjukhuset är cytostatika, strålbehandling, immunoterapi, värmebehandling, traditionell kinesisk medicin, kirurgi och CIK (cytokine-induced killer cells).
Ett viktigt läkemedel i denna cocktail av terapier lyfter Dinggang Li särskilt fram. Det är det i Kina nyligen godkända Endostar, som är en angiogeneshämmare (hämmar blodkärlsnybildning).

Endostar utvecklades i USA, under namnet Endostatin, av barnkirurgen Judah Folkman och hans grupp redan 1997. Förhoppningarna var då stora och man talade om ett genombrott. Men en rad problem uppstod och 2003 upphörde tillverkningen och de kliniska försöken.
Men en ung kinesisk forskare vid Stanforduniversitet i USA, Yongzhang Luo, återvände till Kina och fortsatte utveckla läkemedlet. 2005 godkändes det i Kina som Endostar och är nu en viktig del i sjukhusets behandling.
20 april 2007 introducerades Endostars tillverkare, Simcere Pharmaceutical Group, på New York-börsen. Företaget blev det första kinesiska läkemedelsföretaget att ta det klivet.
Men varför finns världens första genterapeutiska läkemedel mot cancer i Kina och inte i västvärlden?
– USA var det första landet med genterapi i kliniska försök, säger Dinggang Li. I USA pågår mer än tusen genterapiprojekt. Men inget läkemedel har ännu blivit godkänt. Jag vet egentligen inte varför. Just nu finns bara en genterapimedicin i världen, och det är Gendicine.
– Situationen påminner lite om vad som hände när penicillinet kom på 1940-talet. Jag tror att allt fler genterapimediciner kommer att tas fram i en nära framtid, och de flesta kommer då säkert från USA. Först då kanske effekterna av den här behandlingen kommer att bli mer uppenbara.

Efter det att en amerikansk patient dog 1999 i ett genterapeutiskt kliniskt försök, och två barn i Frankrike utvecklade leukemi 2002, så stannade utvecklingen av genterapeutiska läkemedel upp i västvärlden.
Men Dinggang Li försäkrar att Gendicine inte kan jämföras med de läkemedel som togs fram utan upprepar att Gendicine är både säkert och effektivt. Inga komplikationer har tillstött hos någon av patienterna som behandlats.

Karin Jacobsen sitter i sängen i det ljusa moderna rummet. På täcket ligger en chokladkaka, ett nummer av Se & Hör och ett engelskt–norskt lexikon. En sjuksköterska kommer in och ger henne antibiotika mot en infektion som tillfälligt har stoppat hennes behandling.
Att hon är på Beijing Haidian Hospital beror på ett inslag i norsk TV från sjukhuset som hon och hennes man såg. Sedan funderade de ett halvår innan de bestämde sig för att åka hit.
– Man måste pröva allt, säger Jarle. Vi läste också om behandlingen och de resultat som man nått och sedan åkte vi hit. Här har vi blivit väldigt väl bemötta – alla talar engelska.
Vad lovar sjukhuset?
– Ingenting annat än behandlingen som är skräddarsydd för Karin, säger Jarle. Den tar åtta veckor – först efter det görs undersökning med PET-DT. Men Karin är stark så vi är optimistiska.
Om den kinesiska behandlingen med genterapi är effektivare än traditionell behandling finns i dagsläget alltså inga svar på.
Men faktum kvarstår: allt fler patienter från hela världen, däribland Skandinavien, åker till Beijing Haidian Hospital för behandling. Dinggang Li berättar också om många studiebesök.
– Italienska ambassaden kom hit. De var tvungna att ta reda på varför så många italienare besöker sjukhuset. Nu vet de.
– Nyligen var också en biträdande hälsominister från Sverige med en delegation här, säger Digngang Li. Sedan klickar han fram en bild ur datorn – den föreställer en hel grupp svenskar med Dinggang Li i mitten.


Läs svenska kommentarer om behandlingen till artikelnTill det nyrenoverade Beijing Haidian Hospital kommer patienter från hela världen med hopp om att genom genterapi få bukt med sin cancer.
Karin Jacobsen, patient från Norge, får antibiotika mot en infektion som tillfälligt har stoppat hennes genterapibehandling mot cancern.
»Resultaten av våra behandlingar är goda. Det är en ofarlig och effektiv terapi som vi nu behandlar olika cancersjukdomar med. Men vi kombinerar alltid Gendicine med andra läkemedel och behandlingar för att skräddarsy en lämplig terapi till varje patient«, säger chefläkare professor Dinggang Li på Beijing Haidian Hospital och visar positiva kommentarer från Washington Post.