Ett tidigare försök gjordes i början av 2000-talet. Den gången fick landstinget backa. Nu har Sören Olofsson, nytillträdd regiondirektör, gett sjukhuscheferna vid de båda universitetssjukhusen, Ann-Sofi Bennheden och Bent Christensen, i uppgift att förbereda ett arbete om »hur sjukhusen ska profileras«.
Lars Nevander, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse och verksam vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund, kommenterar uppgifter i Sydsvenskan förra veckan om »ett första steg mot ett skånskt storsjukhus«:
– Nu låter det i förstone som om det handlar om att skapa en gemensam ledning för vissa kliniker, vilket kan vara ett steg till sammanslagningar av kliniker. Men vi säger nej till organisationsförändringar som innebär att vissa verksamheter endast finns på ett ställe.
–Besparings- och effektiviseringsmöjligheterna är överdrivna, även om vi kan ha ett samarbete inom vissa specialiteter, menar Lars Nevander.

Det var vid semestrarna i fjol som Region Skåne tillsatte den nye regiondirektören Sören Olofsson, då han avgått som landstingsdirektör i Stockholm, där han inte varit helt okontroversiell. Bland annat var Olofsson ytterst ansvarig för det havererade IT-projektet »Gemensam vårddokumentation« (GVD).
I Skåne inleder Sören Olofsson sitt arbete med att skruva åt sparkraven på de båda universitetssjukhusen i Lund och Malmö.
– Vi har i dag sparkrav på 350 miljoner kronor. Sören Olofsson vill redan under innevarande år höja dessa till 600 miljoner kronor, på en budget om totalt tio miljarder, 5,5 i Lund, 4,4 i Malmö. Det är orealistiskt stora sparförslag.
Tidigare erfarenheter av sammanslagningar visar att det är en svår process. Såväl i Stockholm som i Göteborg är missnöjet stort över otympliga, stora enheter och ökade, icke planerade utgifter.
Ordföranden i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, Henrik Hammar (m), bekräftar sparplanerna.
Regiondirektören har fått i uppdrag att ta fram ett förslag inför fullmäktigemöte i juni, då verksamheten för 2009 ska planeras. Förslaget ska inte beröra relationen läkare–patient, men titta på hur verksamheten kan administreras rationellt. Det är viktigt att titta på vad Lund respektive Malmö är duktiga på.
Kan Region Skåne ha två universitetssjukhus?
– Man kan ha universitetssjukvård på flera platser.
Regiondirektör Sören Olofsson bekräftar uppgifterna om besparingskrav och en förestående sammanslagning av de båda universitetssjukhusen.
– Universitetssjukhusen ska bli ett. Jag har i dag gett klartecken för sjukhuschefernas rapport om profilering av sjukhusen. Jag blev tillsatt med uppgift att göra mitt bästa för att reda ut de strukturella underskotten inför en kommande lågkonjunktur.
– Jag har ingen specifik deadline men ska göra mitt bästa för att få till stånd ett konkurrenskraftigt universitetssjukhus som kan mäta sig med andra sjukhus i Sverige och norra Europa.
De problem med stordrift som visat sig i samband med sammanslagningarna av sjukhus i Göteborg och Stockholm räds Sören Olofsson inte.
– Jag tror inte att det finns någon vid det nya akademiska sjukhuset i Stockholm som vill gå tillbaka.


Det var vid semestrarna i fjol som Region Skåne tillsatte den nye regiondirektören Sören Olofsson. Han inleder sitt arbete med att skruva åt sparkraven på de båda universitetssjukhusen i Lund och Malmö. »Universitetssjukhusen ska bli ett. Jag har i dag gett klartecken för sjukhuschefernas rapport om profilering av sjukhusen. Jag blev tillsatt med uppgift att göra mitt bästa för att reda ut de strukturella underskotten inför en kommande lågkonjunktur«, säger Sören Olofsson. Foto: Krister Larsson