Trots det låga antalet fall hösten 2006 blev det en explosion av fall våren 2007. Med tanke på det senaste halvårets ökning befarar Smittskyddsinstitutet ännu en svår vår. Men med informationsinsatser kan antalet fall sänkas, enligt Marika Hjertqvist, epidemiolog och biolog vid SMI.
De ökade fallen beror på allt fler sorkar och ett mildare klimat. Smittskyddsinstitutet studerar nu klimatsambandet i ett pilotprojekt.
Läs mer om sorkfeberprognos och smittorisk i Läkartidningen nr 46/2007 s 3450 samt http://www.smittskyddsinstitutet.se.


Det är skogssorken Myodes glareolus som sprider smittan. Smittade sorkar, som själva inte tycks bli påverkade eller sjuka, utsöndrar virus i saliv, urin och avföring. Foto: UniProt