Enligt planerna skulle Stockholms läns landsting 2005 ha infört »Gemensam vårddokumentation« (GVD), en livslång sammanhållen patientjournal tillgänglig för behöriga vårdgivare. Projektet var tänkt att binda samman 25 journalsystem och hundratals databaser. 2007 har en första pilot prövats vid Hallstavik vårdcentral norr om Norrtälje. Stockholms läns landsting överväger nu att byta namn på projektet för att det inte ska förknippas med det havererade IT-projektet som formellt lades ner vid årsskiftet och vars slutnota uppskattas bli totalt åtta gånger dyrare än planerat.

– GVD-fiaskot har lett till en olycklig devalvering av synen på IT som verksamhetsstödjande för vården, säger Gösta Enberg, läkare och IT-chef, som fram till november i fjol arbetade på Sveriges Kommuner och Landsting och som 2005 deltog i referensgruppen till GVD.
Enligt Gösta Enberg har Stockholms läns landstings havererade IT-projekt »slösat bort minst en halv miljard kronor på ett dataexperiment som inte ger verksamhetsnytta i rimlig proportion till insatsen«. De negativa effekterna av GVD-projektet är svåra att uppskatta, skriver Gösta Enberg i ett debattinlägg i år (SvD Brännpunkt 19/1). Pengarna är illa nog, men den största förlusten är fem förlorade år, då Stockholms läns landsting i dag saknar ett samverkande kliniskt informationssystem.
– Det som hänt i Stockholm är inte unikt. Men eftersom Stockholm är så stort och har så mycket pengar kan man också ta större smällar, säger Gösta Enberg till Läkartidningen.

Stockholm läns landsting lade 2006 närmare 35 000 kronor per PC, drygt tiotusen kronor över snittkostnaden i landstingen, visar rapporten »IT-stöd i landstingen«. Speciellt höga var landstingets kostnader för externa IT-tjänster. Vid årsskiftet 2007/2008 avslutades GVD-programmet, och det pilotprojekt för gemensam vårddokumentation som nu testas i Norrtälje ingår i den vanliga IT-verksamheten.
Distriktsläkaren Lars Wester vid Hallstaviks vårdcentral är positiv till GVD-piloten.
–Vi har en portallösning med ett antal applikationer, som kommer att utökas. För närvarande har vi tillgång till ett journalsystem och kan se patienters provsvar. Under våren introduceras också »beställningar«. Del två i projektet blir en databas kopplad till apoteket där läkaren kan se expedierade läkemedel.
– Så småningom kommer portalen även ge tillgång till röntgenbilder, berättar Lars Wester vidare.
– Hittills har pilotprojektet kostat sju miljoner, säger Lars Wester, och låter förstå att han inte vill att pilotprojektet ska kopplas samman med fiaskot med det »förra GVD-projektet« som påbörjades i slutet av 1990-talet men som utvecklades under ledning av förra landstingsdirektören Sören Olofsson, nu regiondirektör i Skåne.
– Det finns planer på att byta namn på det nuvarande projektet för att undvika sammankoppling med det gamla projektet, säger Lars Wester.
Att det blev Norrtäljeområdet som valdes som pilotområde förklaras med de goda förutsättningarna. Sedan tidigare pågår ett femårigt samarbetsprojekt, »Tiohundra« där kommun och landsting lagt pengar för vård och omsorg i samma påse och som utgör ett gemensamt sekretessområde. Ännu en gynnsam omständighet är att man i Norrtälje också har en relativt enhetlig IT-miljö.
Läs de andra artiklarna om IT i vården i detta nummer

Många lösa tåtar kvar i vårdens digitalisering


Socialstyrelsen rensar upp i informationstrasslet


Vårdens informationssystem vid en avgörande vändpunktIT-lösningen på vårdcentralen i Hallstavik är det enda som är kvar av Stockholms läns landstings halvmiljardsatsning på IT-projektet »Gemensam vårddokumentation«.