– I det stora hela är utredningen bra, den visar ju att monopolet ska tas bort, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm, som dock tycker att det är svårt att överblicka vad som ska hända när spelreglerna för Apoteket AB ännu inte är färdiga.

– Det är viktigt att regeringen tar beslut i frågorna om Apoteket ganska så snabbt. Jag misstänker att det inte riktigt finns en vilja att avreglera marknaden, säger hon.
Klart och tydligt är i alla fall, menar hon, att verksamheter som e-recept och receptregister skiljs från Apoteket och läggs i ett nytt statligt bolag så att det blir »lika villkor för alla apoteksaktörer«.
Eva Nilsson Bågenholm tycker det är synd att utredningen lägger fram villkor som missgynnar små egenföretagare, apotekare, i att starta verksamheter. Hon ser en risk att Sverige får ett oligopol med ett fåtal stora internationella kedjor, som i Norge där det är tillåtet att grossister äger apotek.

Läkarförbundets ordförande ifrågasätter också varför inte läkare ska få öppna apotek. Hon ser ingen risk att de skulle få dubbla roller.
– Det är löjligt. Om man startar ett apotek gör man inte det för att skriva ut läkemedel.