Att Amanda Jabin Gustafsson, som forskar på labbet på Södersjukhuset, inte kunde söka forskar-AT på samma sjukhus, det är »upprörande«, tycker Md Shahidul Islam, docent i internmedicin. Södersjukhuset hade tidigare forskar-AT-tjänster men slopade dem för några år sedan.
– Södersjukhuset har blivit bolagiserat och satsar på själva vården och ser läkarna i första hand som arbetskraft, trots att sjukhuset är ett av de största utbildningssjukhusen under KI.
Han upplever att det är svårt att locka läkarstudenter att forska, de vill hellre jobba som läkarassistent.
Alldeles för få forskare har läkarbakgrund och forskar-AT skulle kunna vara en bra inkörsport, enligt Md Shahidul Islam, som välkomnar Olle Stendahls förslag till ökad rekrytering, bland annat att ge alla AT-block på universitetssjukhusen en forskarprofil.
Det är nödvändigt att ha tid att ifrågasätta vad man gör i vården, men läkarna blir i dag en underutnyttjad intellektuell arbetskraft som nästan alltid är stressad, menar han.
– Alla läkare på universitetssjukhus borde ha minst tio procents forskningstid.
Och mindre sjukhus som har svårt att locka läkare kunde inrätta forskartjänster i stället för att anställa dyra stafettläkare, tycker han.
Eva Tillman, chefläkare på Södersjukhuset, förklarar varför sjukhuset har slutat med forskar-AT.
– Det tog för lång tid för dem att bli klara och vi hade en del avhopp. De stannar inte kvar på sjukhuset som ST-läkare när de har disputerat. Vi har bara en institution och väldigt lite FoU-medel jämfört med Karolinska, så vi måste tänka strategiskt hur vi ska använda dem. Vi tyckte det var viktigare att satsa på våra ST-läkare och postdok-tjänster.
– Det hänger definitivt inte ihop med bolagiseringen, säger hon.


Läs övriga artiklar om Forskning och AT i detta nummer

Amanda varvar AT med forskning

Förbundet välkomnar Stendahls förslag