Det säger Hans Hjelmqvist, ordförande i UFO, Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, om särskilde utredaren Olle Stendahls förslag till åtgärder för att stärka den kliniska forskningen, se förra numret av LT, sidan 512.
160 nya tjänster för disputerade forskare går till och med längre än förbundets förslag om 150 sådana forskartjänster.
Strävan efter högre meritvärde för forskning och att verksamhetschefer ska ha forskarmeriter är bra, liksom satsningen på fler och yngre forskare, tycker Hjelmqvist.

– Vi har efterlyst 100 forskar-AT och 200 forskar-ST. I Stendahls förslag har antalet inte specificerats, med det finns en tydlig inriktning.
Har han tänkt sig att alla AT och ST-läkare på universitetssjukhusen ska forska?
Ja, så kan det tolkas, enligt Pernilla Arrland, sekreterare i utredningen.
Utredningens förhoppning är att landstingen ska satsa på detta men eftersom frågan ligger på landstingens bord finns inga konkreta förslag till statliga initiativ och utredningen föreslår inte heller några särskilda statsanslag.
– Det optimala är att man har forskning i sin AT på universitetssjukhusen, säger hon.
En ökad kvalitetsgranskning av forskningen är också bra, enligt Hjelmqvist. Men vad gäller själva fördelningen av ALF-medlen och huruvida en central pott vore bra på sikt, har Läkarförbundet inte tagit ställning till än. En utredning inom förbundet ska titta på den frågan och lämna sin första rapport inför fullmäktige till hösten.

– Det är en kontroversiell fråga. Vi vill att ALF-medlen fördelas efter kvalitet men systemet måste ha både bredd och spets, men hur mycket ska vara bredd och hur mycket ska vara spets? I dag görs fördelningen på olika sätt på olika universitetsorter.
Hans Hjelmqvist välkomnar också satsningen på forskarinitierade studier och implementeringsstudier liksom satsningen på infrastruktur.
– Större resurser kan inte en enskild forskargrupp bära, de måste finnas på universitetssjukhusen.
Över huvud taget har läsningen av Stendahls förslag varit »angenäm«.
– Jag har inte hittat något som går emot vårt forskningspolitiska program.
Men om privatiseringar av vården har förbundet en annan åsikt än Stendahl. Stendahl varnar uttryckligen för privatiseringar i närheten av universitetssjukhusen och inom forskningssvaga områden som allmänmedicin och psykiatri, detta med tanke på svårigheter att inkludera forskningen i såväl avtal som verklighet.
Hans Hjelmqvist kommenterar:
– Läkarförbundet är för mångfald. Jag kan inte se att man inte kan ha privat verksamhet, men det är viktigt att skriva in forskningsåtaganden i avtalen. Nu privatiseras till exempel en stor del av primärvården i Stockholm och det är en stor utmaning. Jag tror att det finns brister i avtalen.
– När det gäller universitetssjukhusen måste man tänka igenom vad man gör innan man privatiserar delar av dem och inte bara se till den praktiska vården. Universitetssjukhusen kanske i stället skulle vara statligt finansierade, säger Hjelmqvist.


Läs övriga artiklar om Forskning och AT i detta nummer

Amanda varvar AT med forskning

»Oroväckande att inte forskar-AT finns kvar på Södersjukhuset«

Få forskar-AT och färre doktorander

2,5 procent av landets AT-läkarna har forskar-AT, enligt Sveriges yngre läkares förenings AT-rankning 2007. Året innan var andelen 2,7 procent. Hela 60 procent av AT-läkarna ville ha inslag av forskning i sin AT, enligt en enkät gjord av Vetenskapsrådet. Antalet doktorander vid medicinsk fakultet har ökat med 35 procent till 5 851 under åren 1997-2006, men antalet doktorander med läkarexamen minskade från omkring 1 800 till omkring 1 500 under samma period, enligt Stendahls delbetänkande.

Karolinska tveksamt till fler forskar-AT

Ge AT och ST på universitetssjukhusen en tydlig forskningsprofil genom forskar-AT och forskar-ST, så att duktiga läkare lockas att söka sig till universitetssjukhusen, föreslår Olle Stendahl.
Karolinska Universitetssjukhuset tillsätter 40 nya AT-block varje år och av dem är 12 forskar-AT. Om förslaget att alla skulle vara forskar-AT säger sjukhusets forskningsdirektör Sten Lindahl:
– Det tål att tänka på. Det är ett bra förslag för att rekrytera yngre forskare till den medicinska vetenskapen men med nuvarande ekonomiska ram finns en risk att vi då måste skära ner antalet AT-block, och det leder till en minskad genomströmning av AT-läkare.