Så ser regeringens svar ut till EU-kommissionen den 22 februari. Efter att EU i höstas väckt kritik mot ersättningsetablering har frågan bollats mellan EU och regeringen. EU har framför allt ifrågasatt rätten till ersättningsetablering och landstingens modell med tilldelning av så kallade samverkansavtal, som kan strida mot EU-fördraget om fri konkurrens. Kritiken gäller samverkansavtal för sjukgymnaster, men kan påverka även privatläkarna eftersom de följer samma lagstiftning.

Ett av EUs argument har varit att samverkansavtal mellan landsting och sjukgymnaster/läkare med rätt till en nationell taxa kan tecknas utan att först offentliggöras, och hindra andra att vara med och konkurrera.
Regeringen medger nu i sitt senaste svar att de delar uppfattning med EU om att systemet måste förändras – och planerar att lägga lagförslag. De lagändringar som väntas av de två pågående utredningarna »Patientens rätt i vården« och »Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen« ska vara ett led i arbetet med att ersätta det nu aktuella systemet med samverkansavtal för sjukgymnaster.

Viktigt är att tilldelningen av nya samverkansavtal antingen upphör eller sker på ett transparent och icke diskriminerande sätt, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Samtidigt betonar man att antalet privata vårdgivare inte får minska, så att mångfalden i sjukvården bevaras.
– Kommissionen har haft relevanta invändningar mot det system för samverkansavtal som Sverige haft under många år. Jag är mycket angelägen om att skapa ett bra system som säkerställer både tillgängligheten och kontinuiteten för patienterna liksom en mångfald av vårdgivare, säger socialminister Göran Hägglund i ett uttalande.

Gunnar Welander, ordförande i privatläkarföreningen, kommenterade på måndagen:
– Vi trodde att vi skulle kunna förhandla om jämk-ning. Nu vet vi inte alls vad som kommer hända. Det här ser mycket mörkare ut än vad vi hade befarat, säger han efter att fått de centrala delarna av regeringens beslut upplästa.
Planerna att ge utredningen »Patienters rätt i vården« tilläggsdirektiv anser Gunnar Welander inte vara någon god idé:
– Den utredningen är redan överlastad.