14 verksamheter ska slås ihop, enligt ett förslag från regiondirektör Sören Olofsson. Vid ett fackligt samverkansmöte den 14 februari ville han diskutera hur processen ska gå vidare utifrån förslaget, medan läkarföreningarna ansåg att utgångspunkterna, förslagets sakinnehåll, först borde förhandlas.
– Vi kan inte ställa oss bakom processen. Det finns inte beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning, säger Henrik Östlund, ordförande i Malmö läkareförening.
Förslaget formuleras i ett femsidigt dokument framtaget av de två sjukhuscheferna på uppdrag av Olofsson, som tycker diskussionen är
»konstig«.
– Om jag måste förhandla innan jag uppmanar chefer att ta fram förslag får jag inte göra annat än förhandla.
Erik Dahlman, sekreterare i Mellersta Skånes läkareförening:
– Det är bara ett förslag men vi får signaler från medlemmar att det finns chefspersoner på sjukhuset som uppger att beslutet redan är fattat.
Enligt Olofsson ska samverkan börja nu och pågå under mars och april för slutligt förslag till honom 1 maj. Han upplever att läkarföreningarna inte vill ha samordning.
– Vi har inget emot en förutsättningslös utredning av samarbete mellan kliniker eller delar av kliniker. Problemet är att nu blir det väldigt styrt, säger Erik Dahlman.
– Vi upplever att man driver igenom detta i högt tempo. Det tror vi är riskabelt. Vi efterlyser att man utreder det utifrån verksamhetens villkor, säger Henrik Östlund.
Sören Olofsson tycker inte att tempot är högt. Han hänvisar till målbild för Skånsk Livskraft och regionfullmäktiges beslut om framtida sjukvårdsstruktur i juni 2004.
– Jag anställdes för att genomföra Skånsk livskraft vad gäller högspecialiserad vård, närsjukvård och övriga delar. Man har uppmanat mig att sätta full fart, säger Olofsson.
Men nu har föreningarna begärt central förhandling, enligt 14 § MBL.
Enligt Sören Olofsson är medicinska fakulteten positiv.
Men det kliniska professorskollegiet i Lund, 28 professorer, skriver till sjukhuscheferna att konsekvenserna skulle bli förödande för patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. De vill gärna utveckla ett samarbete, men det liggande förslaget skulle leda till två illa fungerande sjukhus.

Förslaget

I en första »profileringsvåg« ska nedre gastrointestinalkirurgi, högspecialiserad endokrinologi (medicin och kirurgi) handkirurgi, urologi och ögon läggas i Malmö och hematologi, lungmedicin, käkkirurgi, reumatologi, övre gastrointestinalkirurgi och öron i Lund. Förslag ej klart för ryggkirurgi.