Allmän barnvaccination mot humant papillomvirus, HPV, skulle ge visst skydd mot cellförändringar. Men det är oklart hur länge det varar och vilket skydd det skulle ge mot livmoderhalscancer, enligt en SBU Alert-rapport som kom 31 januari, se www.sbu.se.
Samma dag som rapporten kom varnade företrädare för SBU på DN Debatt för att allmän vaccination och överdrivna förväntningar på effekten skulle leda till ökade hälsorisker, genom att färre kvinnor skulle vara motiverade att delta i cellprovskontroller.
Ragnar Norrby, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet, anser att HPV-vaccin borde införas i barnvaccinationsprogrammet.
– Jag tycker det. Man kan inte kräva av något vaccin att det ska vara heltäckande.
Man kan heller inte vänta tills uppföljningen av effekten är klar, menar han. Det kan ta över 30 år.
I slutet av februari väntas Socialstyrelsen ta ställning till frågan om allmän vaccination.
– Det är inget lätt avgörande, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
I Sverige skulle marginaleffekten av allmän vaccination vara mindre än i andra länder eftersom screeningprogrammet fungerar så pass bra, menar han. Och screeningprogrammet måste fortsätta även om allmän vaccination införs.
– Väldigt få av dem som går på kontroller dör i livmoderhalscancer i dag.
Sex, sju länder i EU är på väg att införa allmän vaccination, bland andra Österrike, Italien, Storbritannien och Tyskland.


Läs mer på debatt sidan 378.
Organiserad förbättring av cervixcancerpreventionen
Bengt Andrae, Kristina Elfgren, Björn Strander