Benny Ståhlberg är distriktsläkare vid Tollarps vårdcentral i Skåne. Han har varit ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, i sex år och Läkarförbundets andre vice ordförande i fyra.
Efter elva aktiva år i den fackliga världen är det vemodigt att lämna den och alla han samarbetat med.
– Det är en sorgeprocess, och det var en stor vånda att ta beslutet att söka tjänsten.
Avgörande för beslutet var att det i Skåne finns, som han uppfattar det, ”en klar vilja att satsa på primärvård och närsjukvård”.

LT: Vad innebär det nya jobbet?
– Jag ska förvalta den offentliga primärvården i Skåne och parallellt med det utveckla Vårdval Skåne.
Han tillträder den 1 maj och blir alltså chef för de vårdcentraler som förblir offentligt drivna inom den framtida vårdvalsmodellen. Han ser även möjligheter att kunna påverka utformningen av modellen.
Beslut om modellen ska tas av regionfullmäktige i juni.
LT: Vad tycker du om vårdvalsmodellerna?
– De ser olika ut i landet, men i grunden är jag positiv, framför allt till den i Skåne. Dels för att man där skyndar långsamt och gör mycket research, dels på grund av tankarna som finns kring ersättningssystemet. Man vill lösa det så att det inte blir någon rak åldersviktning.
LT: Vilka är de största problemen inom primärvården i Skåne?
– Resursbehoven är oerhört stora. Primärvården får mindre pengar än i andra delar av landet. Dessutom behövs fler läkare och en större professionell frihet.
LT: Hur ska du lösa bristen på läkare?
– Genom att primärvården blir en attraktiv arbetsplats. Grunden är att ge allmänläkare ett definierat uppdrag och resurser som står i balans till detta. I vårdvalsmodellen ligger en ekonomisk satsning på primärvården.

Att den skånska modellen baseras på bred politisk enighet är också positivt, tycker han.
Det nuvarande familjeläkarsystemet i Skåne – med endast aktiv listning – har kritiserats kraftigt av distriktsläkarna, särskilt i Malmötrakten.
– Det skånska familjeläkarsystemet var underbudgeterat och underfinansierat. Vårdval Skåne innebär att hela befolkningen listas, och då synliggörs hela befolkningens vårdbehov, och det kan skapa förutsättningar för bättre arbetsmiljö och locka tillbaka läkare. Malmö är bekymret i dag. Där går man med underskott, och där behövs en förändring.

LT: Hur vill du sammanfatta din tid som ordförande i DLF?
– Det har varit en otroligt givande tid och en mycket bra skola för det här arbetet. Dessutom har jag träffat många trevliga människor. Så jag lämnar inte mina fackliga uppdrag för att jag vill slippa dem, utan för att anta en ny utmaning.
LT: Vad under dina fackliga år är du mest stolt över?
– Att vi tog fram Protos, ett förslag till nationellt familjeläkarsystem. Och att vi enade förbundet kring ett sjukvårdspolitiskt program, där familjeläkarsystemet finns i basen.
Nu ska Benny Ståhlberg avveckla alla sina fackliga uppdrag fram till DLFs fullmäktigemöte den 18 april.
Vice ordförande i DLF är Maria Dalemar.

Eva Nilsson Bågenholm: ”Synd att Benny slutar”
– Det är synd att Benny slutar. Han är kompetent, mångsidig och en klippa som jag kunnat luta mig mot i styrelsearbetet, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
– Han är duktig, helt enkelt, och diplomatisk, så jag förstår varför han rekryterats till det här jobbet.
Det är fullmäktige som utser ordförande och ledamöter i förbundets centralstyrelse, CS, även om styrelsen kan adjungera personer.
– Jag kommer att föreslå att vi fortsätter med en ledamot kort i styrelsen. Vi kan inte själva utse en andre vice ordförande, men vi kan utse personer som fullgör hans uppgifter.
När CS träffas den här veckan ska man ta ställning till hur arbetet i CS ska omfördelas, det handlar bland annat om vem som ska ta över Benny Ståhlbergs ordförandeskap i förbundets IT-råd.
Ny andre vice ordförande utses vid förbundets fullmäktigemöte i höst.

Per Nordlund, DLF i Sydvästra Skåne: ”Vi är väldigt glada”
– Vi är väldigt glada att Benny har fått det jobbet, och vi kan inte tänka oss en bättre primärvårdschef, även om det är en förlust på den fackliga sidan, säger Per Nordlund, ordförande för DLF Sydvästra Skåne.
Distriktsläkarna i Malmö är egentligen förändringströtta men hoppas att vårdvalsmodellen kan förbättra arbetsförhållandena. Just nu lever de i ett vakuum, enligt Nordlund.
– Vi knyter vissa förhoppningar till vårdvalssystemet och hoppas det genomförs. Att Benny utsetts tolkar vi som en signal på att det kan bli något bra. Det kan bli betydligt bättre här än i Halland, den stora skillnaden är att man ska vikta på ett annat sätt. Men det måste tillföras ekonomiska medel till primärvården/närsjukvården.

Maria Dalemar ställer upp

Maria Dalemar, vice ordförande Distriktsläkarföreningen, föreslås bli nästa DLF-ordförande, enligt valberedningens Göran Fälthammar.
– Det är ett förtroende att man vill att jag ska bli ordförande, säger hon. Maria Dalemar har varit vice ordförande sedan 2001 och är verksamhetschef för Carema Närvård i Kristinehamn.

Maria Dalemar