– Mest obehagligt var det att titta på bröstcancer och Alzheimers sjukdom. Bröstcancer för att det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, och alzheimer för att det inte finns någon bot.
Det berättar Marie Alpman, en av de första svenskar som genomgått ett av de nya, personliga DNA-testen. I december förra året tog hon ett skrapprov på insidan av kinden och skickade till Decode Genetics laboratorium på Island. Några veckor senare kunde hon logga in på sitt konto på Decodes webbsida och avläsa svaret.
Marie Alpman är reporter på Ny Teknik och gjorde testet på uppdrag av tidningen (se Ny Teknik nr 6/2008). Hon beskriver sina egna känslor inför testet som en blandning av förväntan och oro.


– Det är spännande att vem som helst plötsligt kan få inblick i sitt eget DNA, säger hon. Nyfikenhet och fascination inför detta var en drivkraft för mig.
– Samtidigt blev jag nervös när jag såg listan på sjukdomar. Det var lite som när man läser en läkarbok, och blir orolig för sjukdomar man aldrig brukar tänka på annars.


Hon tycker att Decode har gjort ett bra jobb med webbsidan, med pedagogiska förklaringar av exempelvis skillnaden mellan riskökning och absolut risk. Men å andra sidan har hon som reporter kunnat sätta sig in i bakgrunden och ta experter till hjälp. För en person som inte är så hemma på riskbegrepp och sannolikheter tror hon svaren kan vara svårare att tolka.


Hur gick det då för Marie Alpman? Bröstcancer tittade hon på först av allt, och resultatet var inte alarmerande: risken låg obetydligt över genomsnittet, i varje fall utifrån de sju genvariationer som ingår i testet.
Hon tvekade om hon skulle våga titta på Alzheimers sjukdom. Men till sist klickade hon även på den, och hon hade tur: utifrån testets markör för APOE-genen, tillhör hon de 70 procent av befolkningen som har lägre risk än genomsnittet att drabbas.


Inte heller i övrigt bjöd testsvaren på någon större dramatik – lite högre risk än genomsnittet för vissa sjukdomar, lite lägre för andra. Testsvaren har inte fått Marie Alpman att ändra sin livsstil, säger hon:


– Testet har gjort mig mer observant på riskfaktorer i omvärlden. Men jag röker inte och lever inte särskilt osunt. Att det är bra att äta nyttigt och motionera visste jag ju innan testet också.




Läs även

Personliga DNA-test – av omdiskuterat värde

Sjukvården inte rustad för att möta nya krav från allmänheten



Efter mycket vånda läste Marie Alpman resultaten. Som tur var visade de inte på något oroande.