Socialstyrelsens nya generaldirektör Lars-Erik Holm, tillsätter ett nytt kostråd, som samtidigt får ett utökat uppdrag. Råden kring diabeteskost kommer att omfatta även personer med hjärt–kärlsjukdomar och överviktiga.
Experterna i det avgående kostrådet har allihop tidigare redovisat sina uppdrag i Swedish Nutrition Foundation (SNF) till Socialstyrelsen. Men eftersom frågan om kostråd till diabetiker har blivit en extra känslig är det viktigt att ledamöterna inte tyngs av jävsförhållanden.
SNF finansieras av ett stort antal livsmedelsföretag verksamma i Sverige och organisationer, bland andra Nestlé, Campbell Soup och Kellogg´s.
Läs mer För mer information forskningsnämnden SNF, och vilka livsmedelsföretag som sponsrar: http://www.snf.ideon.se