På universitetssjukhuset i Linköping förebereder man nu en akutmedicinplacering för AT om tre–fyra månader med akutmedicinsk tjänstgöring på akutmottagningen. Tid tas från befintliga placeringar. På många akutmottagningar i landet pågår en övergång till ett så kallat akutläkarsystem.
– Akutmottagningen är en av de viktigaste platserna för att inhämta kunskap. AT-läkare måste få tillträde till akutmottagningen även efter övergången till ett akutläkarsystem, där majoriteten patienter med akuta åkommor kommer att bli primärt omhändertagna av en specialist i akutmedicin, säger Jonas Graf, specialistläkare vid Öronkliniken Linköping och AT-studierektor.
Detta medför att den enskilde AT-läkaren får en tydligare roll på akutmottagningen.
–AT-läkaren ska gå i »par« bredvid sin handledare som är akutläkare. Placeringen på de enskilda klinikerna blir dessutom bättre, då kontinuiteten blir säkrad och patienters sjukdomsförlopp kan följas.
– Vi tror att detta kommer att påverka kvaliteten på både akutmottagningstjänstgöringen och avdelningen/operation/mottagningsplaceringen i en mycket positiv riktning. Springet mellan avdelningar elimineras, och AT-läkarna kommer att bli mer synliggjorda på akuten och ingå i ett team.