Riksrevisionen har granskat regeringens och ansvariga myndigheters beredskap för en pandemi. Vid pandemiberedskap är gränsen mellan hälso- och sjukvården och andra samhällssektorer inte så skarp som dagens ansvarsfördelning låter påskina. Därför borde beredskapsplaneringen i hälso- och sjukvården samordnas med planeringen i övriga delar av samhället, hävdar Riksrevisionen.
Men Anders Tegnell, chef för Smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen, vill inte riva upp den svenska modellen med självständiga men samverkande myndigheter.
– En kris ska i första hand hanteras av dem som normalt är ansvariga för verksamheten. Däremot hoppas vi på att myndigheter utanför hälso- och sjukvården lägger ett större engagemang vid pandemiberedskap.
Magnus Dyberg är sektionschef vid Krisberedskapsmyndigheten som samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen och som nästa år slås ihop med Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar:
– Regeringen lägger den 18 mars en proposition som bland annat behandlar vad den nya myndigheten ska ansvara för när den startar i början av 2009. Vilket uppdrag den nya myndigheten kommer att få kan påverka hur ansvaret för pandemiberedskapen ska fördelas framöver.