I övervakningsrummet sitter en världskarta över utbrott. Strax intill rullar CNN på en skärm. Personalen tar emot löpande smittskyddsinformation från EUs medlemsländer och WHO och följer nyhetssändningar.
Varje dag klockan tolv hålls ett rundabordssamtal där senaste nytt analyseras och aktuell hotnivå fastslås. Information går ut till EU-kommissionen och till medlemsländerna, för Sveriges del Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
Sambandscentralen Emergency Operations Centre (EOC) i ECDCs byggnad i Solna invigdes förra veckan.
– Nu har vi ett nära samarbete med medlemsländerna och med kommissionen, och det underlättas ytterligare av EOC, sa Zsuzsanna Jakab, direktör för ECDC.
EOC har byggts upp gradvis sedan i maj 2007, med WHOs motsvarighet som förebild. Här samlas och analyseras information om epidemier och sjukdomsutbrott som kan få stor betydelse för EU. Det man i första hand ser som ett stort hot är en pandemi, enligt Zsuzsanna Jakab.
– EU kommer att vara väl förberett, säger hon.
Miroslav Ouzky, ordförande i Europaparlamentets kommitté för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, klippte bandet vid invigningen:
– Klimatförändringar och exotiska sjukdomar kan bli en realitet. Malaria är ett möjligt hot i mitt hemland Tjeckien numera, sa han.
Ländernas insatser kan koordineras med hjälp av EOC och experter mobiliseras, som till exempel vid utbrottet av chikungunyafeber i Italien i somras (se LT nr 49–50 sidan 3752), då EOC kunde samla Europas bästa experter på tigermyggan. EOC kan också stödja medicinska undersökningar som när östra Turkiet drabbades av fågelinfluensa 2006.


Vid rundabordssamtalet den 4 mars diskuterades ett fall av H5N1 i Thailand, ett fall av tyfoidfeber i Manila och ett utbrott av gula febern i Sydamerika.Foto: Urban Orzolek