Socialminister Göran Hägglund och utbildningsminister Jan Björklund aviserade i oktober 2007 ett antal åtgärder för att underlätta avknoppning, se LT nr 42/2007. Bland annat skulle en utredning ta fram förslag till särskilt regelverk för avknoppning. Den viktigaste frågan för den utredningen skulle bli just principerna för prissättningen. Det är detta uppdrag Statskontoret nu har fått på sitt bord.

Ministrarnas argument var i oktober att om inte varumärket prissätts kan det innebära en snedvridning av konkurrensen i förhållande till andra aktörer som byggt upp sin verksamhet från grunden. Dessutom kan den som tagit över verksamheten sälja den och tjäna pengar på något som de fått till skänks.
Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting kräver med anledning av utredningsuppdraget ett »moratorium« för avknoppningar. Avknoppningar av husläkarmottagningar i Stockholm har skett till underpris, hävdar de.

De ifrågasätter också att avknoppningar i Stockholm kan drivas igenom med stöd endast från en minoritet av de anställda. Men den pågående utredningen ska inte ses som något stopp för pågående avknoppningar, enligt regeringskansliet.