AT-läkarnas löner ökade med 2,3 procent under 2007, visar färska beräkningar från Sveriges läkarförbund. I praktiken innebär det att reallönerna stagnerat för AT-läkarna. Konsumentprisindex steg med 2,2 procent 2006–2007. Det är oacceptabelt lågt, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf:
– Den allmänna löneutvecklingen under 2007 låg kring 3,3 procent, och de flesta grupper inom tjänstesektorn fick lönehöjningar i nivå med detta. Som jämförelse fick sjuksköterskorna löneökningar på 4,3 procent under 2007.

Heidi Stensmyren påtalar att Sverige de senaste två åren haft en god ekonomisk konjunktur med goda förutsättningar för en sund löneutveckling inom landstingskommunal sektor.

– AT-läkarnas löner är kårens ingångslöner och berör oss alla. Vi kan inte acceptera reallönesänkningar för läkare. Därför är det alldeles galet när just denna grupp har en så dålig löneutveckling.

AT-läkarna har sedan 2004 haft möjlighet att förhandla sina löner individuellt så som övriga läkare. Deras lönebildning kompliceras dock av att de inte har en lika öppen arbetsmarknad som övriga och att de därmed ofrånkomligt hamnar i en beroendeställning till arbetsgivaren.

– En välfungerande individuell lönesättningsmodell kräver att det finns två definierade parter som kan träffas och förhandla. AT-läkaren är inte svår att identifiera – men motparten har det visat sig vara svårare med. Detta strukturella problem måste snarast få en lösning då det varje år är hundratals läkare som inte får förhandla sin lön, säger Heidi Stensmyren.

Ytterligare ett bekymmer är att det är landstingen som beslutar om antalet AT-block.

– Trots att de har uppdraget att tillhandahålla tillräckligt med platser verkar de inte dimensionera rätt, vilket resulterar i att de själva reglerar tillgången på de tjänster som de ska avlöna landets läkare för att ta. Därmed har de ett effektivt sätt att kontrollera ingångslönerna för läkare med, säger Heidi Stensmyren.

Nästa avtalsrörelse är 2010. Då är det dags att se över lönebildningen för AT-läkare, säger Heidi Stensmyren.

– Ett möjligt scenario är att överge lägstalönen eftersom den verkar normera nedåt. Sylf kommer att lyfta denna fråga inom Läkarförbundets förhandlingsdelegation. Under avtalsperioden kommer vi i en gemensam arbetsgrupp med vår motpart att analysera den lokala lönebildningen för AT-läkare.