– Nu blev det uppenbart att vi får vara tydligare gentemot våra egna medlemmar, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Såväl hon som förste vice ordförande Marie Wedin och avgående andre vice ordförande Benny Ståhlberg understryker vikten av kollektivavtal.
– Det är grundläggande för de anställdas trygghet. Man vet vad som gäller för semester, pension, det finns ramar för löneökningar och det gör klart spelreglerna mellan arbetsgivare och anställda. Det blir ännu viktigare om man har en högt uppsatt facklig roll, säger Benny Ståhlberg.
Spelar antalet anställda någon roll?
– Nej, egentligen inte, tycker Eva Nilsson Bågenholm. Det ger en garanti för rätt villkor och hela arbetsmarknaden bygger på kollektivavtal.
– Även med en enda anställd är det en trygghet, såväl för den anställde som för arbetsgivaren, att ha ett genomtänkt och beprövat koncept, annars måste man ju uppfinna hjulet själv, säger Marie Wedin.
– Det kan säkert finnas undantag, men jag tycker man ska ta utgångspunkt i principen. Som DLF-ordförande har jag haft en anställd och vi har kollektivavtal för henne. Som enda anställd kan man ju vara ännu mer utlämnad, säger Benny Ståhlberg.

Eva Nilsson Bågenholm har ingen uppfattning om hur vanligt det är med avtalslöshet, men det riskerar att bli vanligare om vårdvalsmodeller ska införas i hela landet. Hon hoppas att en diskussion nu sätts igång i privatläkarkåren. På förbundets starta eget-kurser påminns deltagarna om kollektivavtal, men där nås inte de etablerade. Och apropå synpunkten att förbundets privatläkarservice kan bidra till avtalslöshet:
– Vi ger inte service i arbetsgivarfrågor. Vi uppmanar dem att ansluta sig också till en arbetsgivarorganisation, till exempel Vårdföretagarna.
Apropå om Gunnar Welander kan sitta kvar i CS:
– Gunnar har lovat att lösa frågan, så för min del är det utagerat.
Marie Wedin och Benny Ståhlberg hänvisar till att det är en fullmäktigefråga.