Sveriges läkarförbund har under hösten 2007/våren 2008 kartlagt lönerna bland medlemmarna i Företags- och skolläkarföreningen. Vinnare i löneutvecklingen är framför allt de privat anställda företagsläkarna, som har kunnat se en löneutveckling på 5,1 procent.
– Statistiken speglar sannolikt en begynnande brist på företagsläkarsidan, en utveckling som vi förmodligen kommer att få se även inom primärvården, säger Björn Klint, ombudsman på Sveriges läkarförbund.
Studien avser novemberlönerna 2007. Av totalt 735 personer har 617 svarat på Läkarförbundets enkät. Av de privatanställda företagsläkarna arbetar 42 procent deltid. Lönen för deltidsarbetande läkare har omvandlats till heltid.
Fördelat efter arbetsgivare är medellönen högst för läkare anställda vid branschorganiserad företagshälsovård och inbyggd företagshälsovård. Där ligger medellönen på 69 100 respektive 69 000 kronor i månaden. De anställda vid Previa AB har lägst medellön bland privatanställda företagsläkare, 62 000 i månaden.

Skolläkare har under 2007 fått lönen uppräknad med cirka 3,3 procent.
I löneberäkningarna används endast de individer som har angivit lön samt även angivit att de arbetar minst 16 timmar per vecka. Lönen för deltidsarbetare har omvandlats till heltid.