– De har ett sympatiskt program och de har gjort mycket, uppvaktat världens regeringar, och vi är intresserade av att få en samlad läkaropinion för en bindande global överenskommelse om mer långtgående begränsningar av utsläpp, säger Lars Nevander, ledamot av centralstyrelsen (CS), om det brittiska rådet.
Läkarförbundet ska bli mer aktivt i frågor om miljö och hälsa, bland annat klimatfrågan. Det beslutade förbundets fullmäktigemöte i höstas efter en motion från Sjukhusläkarföreningen.
– Konsekvenserna för hälsan, människans livsbetingelser och överlevnad på lång sikt är så stora om uppvärmningen fortsätter. Därför är det en fråga som berör alla människor och särskilt läkare och deras yrkesutövning. Vi verkar ju för en god hälsa, både förebyggande och genom att bota sjukdom, säger han.
Vad som konkret skulle göras överlät fullmäktige åt CS, och medlemskapet i det brittiska klimatrådet är alltså ett CS-beslut.
– Det vi nu är intresserade av är att de gör en insats inför Köpenhamn 2009,vilka aktiviteter de planerar och hur de har tänkt bilda opinion, kanske framför allt i USA, Kina och Indien.
Medlemskapet innebär att man åtar sig att själv agera på en rad punkter, se sidan 1081.
Hur tänker Läkarförbundet göra?
– Vi kommer att ordna ett symposium i Almedalen i klimatfrågan om sambandet med hälsa och sjukdom i samarbete med Läkare för Miljön. Och där kommer vi att bjuda in företrädare för regeringen.
– Vi ska titta på möjligheterna att bilda opinion i klimatfrågan inom de internationella läkarorganisationerna CPME och WMA.
– Vi ska försöka titta på Läkarförbundets egen inre verksamhet. Vi ska titta på resor, pappersanvändning, se om man kan skärpa den interna miljöpolicyn för förtroendevalda och tjänstemän.
Finns det en sådan miljöpolicy?
– Det finns lite rekommendationer om resor, till exempel att man ska ta tåget om det inte blir en tidsförlust på mer än en timme.
Åker CS-ledamöterna i allmänhet tåg till mötena i Stockholm?
– Nej, inte än.
Ska ni göra något för att få enskilda medlemmar aktiva?
– Vi kommer att skriva en ledare i Läkartidningen inför Almedalen för att höja profilen, men det viktiga tror vi är att det blir en allmän opinion för det internationella arbetet. Vi ser gärna att alla medlemmar bidrar till att det blir en kursändring.
Tänker du personligen gå med i rådet?
– Varför inte? Jag är ju den som har varit mest drivande i CS så det vore naturligt.
Det var Lars Nevanders lokala sjukhusläkarförening i Lund som väckte frågan i Sjukhusläkarföreningen.
Har det varit ett motstånd inom förbundet mot att engagera sig i miljöfrågor?
– Det tog lite tid. Läkare för Miljön har ju drivit detta länge. Nu har de fått genomslag, säger Lars Nevander.
Ingrid Eckerman, vice ordförande i Läkare för Miljön:
– Vi är väldigt glada att samarbetet med Läkarförbundet har kommit till stånd. Det har tagit tid.
– Jätteroligt, säger hon apropå förbundets beslut att gå med i det brittiska uppropet.
Det ska också Läkare för Miljön göra. Hon själv är hittills det enda svenska namnet på listan på rådets webbplats, www.climateandhealth.org.
– Jag är en sådan person som skriver på saker. Det är väldigt viktigt att läkarskrået tar tag i klimatfrågan, och jag blev väldigt glad när jag såg att en ansedd medicinsk tidskrift förstår att detta rör läkare. Det finns en tendens hos läkarkåren att hålla sig strikt inom det vetenskapliga och inte lägga sig i politik, och det kan gå för långt. Det bör vara läkares uppgift att påverka företeelser som har betydelse för hälsan, säger Ingrid Eckerman.