Frågan har blivit aktuell efter SVTs Uppdrag gransknings avslöjande om tortyr av en fånge, 17-årige Josef, i Demokratiska republiken Kongo 2003. Tortyren ska ha verkställts av franska elitförband, medan ett svenskt elitförband ska ha bevittnat tortyren utan att ingripa mot den.
På tidningen Expressen/ GTs nätupplaga den 6 april förekommer uppgifter om att två svenska läkare fanns på plats och bevittnade tortyren, utan att ingripa eller hjälpa den torterade fången. Läkarna ska också ha underlåtit att rapportera händelsen, enligt Expressen/GT.
Läkartidningen har inte lyckats få Expressen/GTs uppgifter bekräftade. Thomas Flodin uttalar sig därför i generella termer om läkares ansvar vid tortyr.

– Det finns internationella etiska regler som säger att läkare som kommer i kontakt med människor som far illa har skyldighet att bistå den personen och ställa sin kunskap till förfogande, säger han.
Thomas Flodin åsyftar regelverket International code of medical ehtics. Även World Medical Association har tydliga regler som förbjuder läkaren att medverka vid tortyr och tvångsmatning.
Men Läkarförbundets etiska regler saknar dessa skrivningar. De nuvarande etiska reglerna talar om att läkaren ska »efter bästa förmåga bistå människor i medicinsk nödsituation«.
– Reglerna i det svenska etiska regelverket är otydliga. Vi har emellertid en komplettering av reglerna ute på remiss, säger Thomas Flodin.
Thomas Flodin understryker dock att även om den internationella läkaretiken påbjuder läkaren att hjälpa till när någon är skadad eller misshandlad, så finns det ingen skyldighet att gripa in under pågående konflikt.
– Den distinktionen måste man göra. En läkare har ingen större skyldighet än någon annan att gå in och försöka avbryta en konfliktsituation, ett pågående bråk eller misshandel. Men är det så att man hittar en skadad person är man enligt de internationella etikreglerna skyldig att hjälpa, säger Thomas Flodin.
Läkarförbundets etiska regler kan ändras tidigast i november i år.