Vem är du?
– Jag är 26 år och läser sjätte terminen på Karolinska institutet. Jag är uppvuxen i Stockholm men har också bott i USA ett par år hos min far. Innan jag började på läkarutbildningen arbetade jag med lite allt möjligt, bland annat satt jag i kassan på Konsum.
Hur känns det att bli ordförande?
– Det är jätteroligt, en stor utmaning. Jag tror att det kommer att hända mycket det närmaste året.
Vilka frågor vill du driva?
– Det återstår lite att se, vi i styrelsen har inte haft vårt internat ännu, och vi styrs även av besluten på fullmäktigemötet. Men vi vill att handledningsenkäterna som nu finns på de kliniska terminerna ska användas på de tidigare terminerna. De ska omfatta mer generella utbildningsfrågor. Vi vill också utöka samarbete med Saco Studentråd, som också har utbildningskvalitet på sin agenda. Personligen vill jag gärna driva det internationella samarbetet. Jag var ansvarig för det i förra styrelsen och tycker att det är kul och viktigt. De nordiska representanterna träffades till exempel i våras och identifierade några gemensamma problem, bl a kvalitetsfrågan.
Det handlar mycket om kvalitet. Hur har din utbildning varit?
– Jag är nöjd med min, men handledningsenkäterna har ju visat att det finns problem som uppstått när utbildningarna utvidgats. Eftersom handledarna är för få, får inte alltid studenterna den kunskap de behöver.
När det gäller utvidgningen har ni inte riktigt samma syn som Läkarförbundet numera?
– Jo, vi har samma ståndpunkt. Vi säger inte nej till utvidgning men har sagt att man måste säkra kvaliteten. På sina håll har vissa fakulteter och landsting tagit steg i rätt riktning, t ex i Umeå.
Snart beslutar regeringen om Örebro får en läkarutbildning. Vad skulle du säga om det blir ett ja?
– Jag vill vänta med kommentarer innan svaret kommit från regeringen. Men en viktig fråga är hur man löser placeringen av de studenter från Linköping som redan i dag är på Örebro sjukhus.
Vad tycker du om de nya student/AT-sidorna på lakartidningen.se?
– Jag har inte hunnit titta på dem, men det är positivt att ni har en avdelning som vänder sig till studenter.